• kosti poskytují oporu tělu a chrání důležité orgány
 • pomáhají formovat tvar těla
 • kosti jsou velmi lehké, ale zároveň velmi pevné
 • dospělí jedinec má zhruba 206 kostí a více než 100 kloubů
  • novorozenec má asi 300 kostí, některé v průběhu srůstají
 • nejmenší kosti jsou ušní kůstky, nejmenší z nich je třmínek
 • největší kosti je kost stehení
 • kostra tvoří zhruba 14% z celkové hmotnosti
 • ženy mají nižší hustotu kostí a jejich kosti jsou tudíž lehčí
 • jsou důležité také pro pohyb, jelikož jsou na ně upnuté svaly

Vývoj kostry

 • začinají se tvořit v šestém týdnu života
  • jsou tvořeny chrupavkou a vazivem
 • během prenatálního vývoje i po porodu dochází k osifikaci (kostnatění)
  • růst do šířky zajišťuje okostnice
  • růst do délky je možný pouze do určitého věku a zajišťuje ho růstová plotýnka

Vznik kostí

 • kosti vznikají z vaziva (intramembrózně) nebo chrupavky (enchodorálně) osifikací
 • při osifikaci se postupně do chrupavky nebo vaziva ukládají vápenaté soli a soli fosforu

Stavba kosti

 • okostice je vazivová blána, která pokrýva kost
  • umožňuje její růst do šířky a zajišťuje hojení zlomeniny
  • pokrývá celou kost vyjma okrajů a chrupavek
 • kost je tvořena třemi druhy buněk
  • osteoblasty produkují kolagen, který z velké míry tvoří kost
   • kolagen a další proteiny poté mineralizují a stávají se kostmi z anorganické hmoty
  • osteoklasty jsou schopny kostní tkáň odbourávat
   • jsou polyjaderné
   • používají kyseliny k ničení kostní tkáně a tím ji pomáhají opravovat a remodelovat
  • osteocyty jsou základními buňkami zralé kosti
   • komunikují s ostatními buňkami v kosti a podporují metabolické procesy kosti
  • poruchami může docházet k nadměrné osifikaci a osifikaci pojivových tkání
 • v kosti dva typy tkáně
  • spingiózní kostní tkáň tvoří výplň hlavic kosti
  • kompaktní kostní tkáň tvoří povrchový základ kosti
 • uprostřed kosti je dřeňová dutina, která je vyplněna kostní dření
  • v dlouhých kostech je primárně žlutá kostní dřeň
   • ukládá se zde tuk
  • v plochých kostech je primárně červená kostní dřeň
   • probíhá zde krvetvorba
   • kmenové buňky se diferencuí na krevní buňky
  • této části se říká diafýza
 • na okrajích kosti jsou epifýzy
 • kosti jsou zásobárnou vápníku pro tělo
  • jestliže není dostatečně příjmán v potravě, tělo si jej bere z kostí
   • to má za následek jejich řídnutí a zvýšenou lámavost
 • pružnost kosti zaručuje kolagen

Spojení kostí

 • může být plynulé nebo kloubní
 • plynule jsou kosti spojeny pojivem - vazy, chrupavka nebo jiná kost
 • v kloubních psojeních se kosti dotýkají a po jejich stranách je vazivo
  • klouby se skládají z hlavice, jamky a pouzdra
  • pouzdro je vyplněno mazem a synoviální tekutinou
   • zajišťují, aby o sebe kosti nedřely

Rozdělení kosterní soustavy

Kostra osová

 • tvoří ji všechny kosti trupu a hlavy
 • lebka, páteř

Lebka

 • chrání mozek a tvoří tvar obličeje
 • skládá se z 22 kostí
  • dělí se na kosti obličejové a kosti mozkovny
   • kosti mozkovny nejsou při narození srostlé
   • jsou spojené vazivovými blánami - lupínky
    • u dětí lze najít místo na hlavičce, které pulzuje v rytmu srdce - fontanela
    • věkem lupínky srůstají a vznikají lebeční švy
     • mezi švy mozkovny patří korunový, šípový, lambdový a šupinový
      Popis lebky (boční pohled)
      Popis lebky (boční pohled)

Páteř

 • chrání míchu
 • je rozdělena na krční, hrudní, bederní, křížovou část a kostrč
  • krční část má 7 obratlů
   • 1. obratel je nosič (atlas)
   • 2. obratel je čepovec (axis)
  • hrudní část má 12 obratlů
  • bederní část má 5 obratlů
  • křížová část je srostlá a má 5 obratlů
  • kostrč má 3 až 6 obratlů
 • v průběhu několika let po porodu se přirozeně deformuje
  • lordóza je deformace krční a bderní části směrem dopředu
  • kyfóza je deformace hrudná a křížové části směrem dozadu
  • skolióza je nepřirozená deformace do strany

Hrudník

 • chrání srdce a plíce
 • člověk má 12 párů žeber
  • objevují se ale jedinci s párem navíc i chybějícím párem
  • 7 párů je pravých
   • jsou chrupavkou přímo spojeny s hrudní kostí
  • 3 páry jsou nepravé
   • chrupavkou se napojují na poslední pár pravých žeber
  • 2 páry jsou volné
   • nejsou spojené chrupavkou s hurdní kostí
 • ženy mají užší hrudník než muži

Kostra končetin

 • Kostra horních končetin
  • zahrnuje pletenec složený z lopatky a klíční kosti, kost pažní (humerus), vřetenní (radius) a loketní (ulna) a kosti ruky
 • Kostra dolních končetin
  • zahrnuje pletenec složený z kosti pánevní, kýčelní, sedací a stydké, kost stehenní, holení (tibia), lýtkovou (fibula), čěšku a kosti nohy

Pánev

 • chrání močový měchýř, část střev a u žen reprodukční orgány
 • liší se mezi pohlavími
  • ženy mají rozšířenou pánev kvůli těhotenství