Svalová soustava

 • zajišťuje pohyb těla, kromě toho reguluje teplotu, podílí se na dýchání a oběhu krve v cévách
 • sval je tkáň, která je schopná se smršťovat a uvolňovat
 • typy svalové tkáně:
  • hladká svalovina
   • není ovládána vědomě
  • příčně pruhovaná svalovina
   • je vědomě ovládána
  • srdeční svalovina
   • vyskytuje se pouze v srdci
   • není ovládána vědomě

Kosterní svaly

 • ohybače, natahovače, přitahovače, odtahovače, svěrače, rozvěrače
 • svaly hlavy, krku, hrudníku, bříšní, panevní, zádové, dolní a horní končetiny
  • agonista
   • sval vykonávající pohyb určitým směrem (hlavní vykonavatel pohybu)
  • antagonista
   • sval působící opačným směrem jako agonista
   • jestliže agonista je kontraktován, antagonista je relaxován a vice versa
  • synergista
   • sval zúčastňující se stejného pohybu jako agonista
 • sval je šlachou navázán na na kost
 • svalová vlákna jsou sdružována do snopečků, snopečky do snopců a ty jsou obaleny vazivovým obalem
 • svalem prochází nervy a cévy
 • sarkomera
  • základní stavební jednotka myofibrily
  • složena z aktinu a myozinu
  • je podstatou svalové kontrakce
 • aktinová filamenta
  • základ tenkých filament
  • obsahuje aktin, troponin a tropomyosin
 • myosin
  • základ hrubých filament
  • molekula je dlouhá a má několik “hlaviček”

Mechanismus svalové kontrakce

 • vápenaté kationty se navážou na troponin a dojde k posunu tropomyosinu a odhalení vazebných míst pro myosin na aktinovém filamentu
  • zvyšení koncentrace vápníku vede ke kontrakci a snížení k relaxaci
 • na myosinové hlavičce je navázáno ADP a fosfát, což umožňuje vazbu myosinu a aktinu
 • vyvázáním ADP a fosfátu se myosinová hlavička posouvá po aktinovém vlákně, vzniká ATP
 • ATP se potom hydrolizuje na ADP a fosfát

Srdeční svaly

 • obsahují myofibrily
  • mají příčné pruhování
 • srdeční svalové buňky jsou krátce rozvětvené a přenáší podráždění
 • mají vlastní centra automace (sinusový uzlík)

Hladké svaly

 • jejich buňky jsou menší než u kosterních svalů
 • myofibrily nejsou pozorované, mají aktin i myosin
 • kontraktují pomalu
Popis svalové soustavy
Popis svalové soustavy

Onemocnění svalové soustavy

 • myopatie
  • je vrozená nebo získaná
  • je to svalová slabost
  • typická je kachní chůze a pomáhá si rukama při styku ze stoje
 • Duchenova svalová dystrofie
  • postihuje muže
  • dochází ke ztrátě svalové tkáně a je neléčitelná
  • ke smrti dochází zástavou srdce
  • je neléčitelná

Oběhová soustava

 • zajišťuje přenos kyslíku a oxidu uhličitého, živin, hormonů a umožňuje imunitní reakce
 • tepna
  • vede krev směrem od srdce
  • vysoký tlak, silná svalová vrstva
  • neobsahuje chlopně
  • vazodilatace a vazokonstrukce
  • největší tepnou je aorta
 • žíla
  • vede krev směrem do srdce
  • nízký tlak
  • žily v končetinách obsahují chlopně
 • vlásečnice
  • tenkostěnné jemné cévy
  • zprostředkovávají výměnu plynů a živin v cílových orgánech a tkanivech

Srdce

 • uloženo za hrudní kostí, posunuto mírně doleva
 • važí 250 až 300 g
  • vyšší hmotnost značí hypertrofii
 • srdeční svalovina je nazývána myokard
 • pumpování krve zajišťují předsíně a komory srdce
 • srdeční chlopně usměrňují průtok krve
  • oddělují předsíně a komory nebo tepny a komory
  • trojcípá chlopeň je mezi pravou síní a komorou
  • pulmonální chlopeň je mezi pravou komorou a plicní tepnou
  • dvojcípá chlopeň (mitrální) je mezi levou předsíní a komorou
  • aortální chlopeň je mezi levou komorou a aortou
  • pulmonální a aortální chlopně souhrně poloměsíčité chlopně
  • trojcípá a dvojcípá chlopně souhrně cípaté chlopně
Popis srdečních chlopní
Popis srdečních chlopní
 • je uloženo v osrdečníku
  • je to vazivový vak
 • na povrchu srdce je tuková tkáň
 • epikard je zevní vrstva srdeční stěny
 • myokard je svalovina srdce
 • endokard je vnitřní vrstva, která vystéla srdeční dutinu
Popis srdeční stěny
Popis srdeční stěny
 • věnčité tepny jsou na povrchu srdce a vyživují ho
Stavba srdce
Stavba srdce
 • struktury vedoucí srdeční vzruch
  • sinoatriální uzel
  • atrioventrikulární uzel
  • hisův svazek
  • Tawarova raménka
  • Purkyňova reménka
Popis struktur vedoucích srdeční vzruch
Popis struktur vedoucích srdeční vzruch

Krevní oběh

 • malý (plicní) oběh
  • odkysličená krev je ze srdce pumpována do pravé a levé plíce a okysličená krev se vrací zpět do srdce
 • velký (tělní) oběh
  • okyseličená krev je čerpána ze srdce do všech tkání těla a odkysličená krev se vrací do srdce

Činnost srdce

 • systola - kontrakce svalu
 • diastola - relaxace svalu
 • komory a síně se vždy stejně pohybují
 1. systola síní a diastola komor
  • síně kontraktují a vypuzují krev do komor
  • komory relaxují a nasávají krev
 2. diastola síní a systola komor
  • síně relaxují a nasávají krev ze žil
  • komory kontrkatují a vypuzují krev do tepen
  • vlivem podtlaku v síních a přetlaku v komorách se náhle uzavřou cípaté chlopně (první ozva srdeční)
 3. diastola síní a komor
  • síně zůstávají relaxované a nasávají krev ze žil
  • komory relaxují
  • vlivem podtlaku v komorách se náhle uzavřou poměsíčité chlopně (druhá ozva srdeční)

Tlak

 • normální - 120/80 mmHg (systolický/diastolický tlak)
 • nízký - 110/70 mmHg
 • vysoký - 130/90 mmHg
 • vliv na tlak má stres, věk, aktivita a kondice

Poruchy srdce

 • infarkt myokardu
  • odumření čásít srdce jako následek ucpání věnčitých tepen
 • arytmie
  • poruchy srdečního rytmu
  • brachykardie
   • zpomalený rytmus
  • tachykardie
   • zrychlený rytmus
 • fibrilace
  • chaotické a velmi rychlé stahování komor a předsíní