Mnohobuněčné organismy

Charakteristika

 • tvořeny eukaryotickými buňkami
  • buňky maji specializované funkce
  • tvoří tkáně, poté orgány, soustavy, jedince a společenstva

Rozmnožování

Pohlavní

 • gonochoristé
  • pohlavní dimorfismus
   • fyzická odlišnost mezi samcem a samicí
 • hermafrodité
  • často mají pouze jeden ze dvou pohlavních orgánu funkční
  • v případě obou funkčních pohlavních orgánů dojde k výměně spermií

Nepohlavní

 • pučení
  • např. nezmar, korály, živočišné houby
 • fragmentace
  • tělo se rozpadne na menší, ze kterých pak vznikají jedinci
  • např. ploštěnka, mnoštětinatci (palolo zelený)
 • partenogeneze
  • vývoj neoplozeného vajíčka
  • např. mšice, včely
 • regenerace
  • dorůstající části těla
  • ještěrky (autonomie)

Vývoj jedince

 • přímý vývoj
  • mládě je zmenšenina dospělého jedince
  • např. kobylky
 • nepřímý vývoj
  • vývoj přes larvu
  • např. žáby

Vývoj embrya

 • dvé fáze:
  • blastogeneze
   • vývoj od oplození po vytvoření zárodečných listů
  • organogeneze
   • vývoj od zárodečných listů k orgánům a tkáním
   • dochází k vývoji celého jedince
   • končí narozením

Blastogeneze

 • oplození probíhá splynutím jader
  • vzniká zygota
 • dělením vajíčka (rýhováním) vzniká nový utvar - morula
 • dalším množením vznikiá dutá koule buněk - blastula
  • na povrchu má blastomery
  • obalem je blastoderm
  • uvnitř je blastocoel
   • je to prvotní dutina tělní
Vyšší živočichové
 • blastula se mění na blastocystu
  • na povrchu má trofoblast
  • uvnitř je zárodečný terčík - embryoblast
 • z trofoblastu se tvoří vnější obal - chlorion
 • z embryoblastu vznikají 3 zárodečné listy
  • ektoderm
   • z něj vzniká pokožka, nervová trubice, vzdušnice u hmyzu, konec trávicí trubice
  • mezoderm
   • z něj vznikají svaly, pojiva, vnitřní kostra, vylučovací soustava, pohlavní soustava, oběhová soustava, výstelka pravé druhotné dutiny tělní - coelom
  • endoderm
   • z něj vzniká zbytek trávicí trubice, játra, slinivka břišní, plíce obratlovců, štítná žláza, přístěnná tělíska, brlík
  • jejich tvorbou vzniká gastrula
   • proces vzniku je gastrulace
 • z ostatních buněk vznikají 2 zárodečné obaly
  • amnion
   • těsně obaluje zárodek
   • je vyplněn amniovou tekutinou
    • plodová voda
  • alantois
   • na břišní stěně zárodku
   • hromadí se zde odpadní látky
   • u savců vzniká pupečník
  • tvoří se jen u suchozemských živočichů
   • ryby mají vaječné obaly
 • vchlípením ektodermu do nervové trubice - neuroly (procese je neurulace) začíná organogeneze
Diblastika
 • probíhá u živočichů se 2 zárodečnými listy
  • ektoderm na povrchu
   • tvoří pokožku
  • endoderm uvnitř
   • vystýlá trávicí dutinu
  • mezoglea
   • je mezi ekto- a endodermem
   • je tvořena mezibuněčnou hmotou
  • mezoderm se nevyvijí
Triblastika
 • probíhá u živočichů se třemi zárodečnými listy
 • od ploštěnců výš
 • mají odlišné typy tělních dutin
 • Schizocoela
  • ploštěnci a tasemnice
  • pokožka - ektoderm, trávicí trubice - entoderm
  • mezi nimi se tvoří mezenchym
   • je tvořen buňkami, dutinami a tělní tektutinou
    • míza
  • nepravá druhotná tělní dutina je schizocoel
 • Pseudocoel
  • škrkavky
  • ektoderm i endoderm vytvářejí trávicí trubici
  • pod pokožkou je svalový vak
  • mezi vakem a trávicí trubicí je míza
  • nepravá druhotná tělní dutina je pseudocoel
 • Coelomata
  • měkkýši a vyšší živočichové
  • mají ektoderm, endoderm i mezoderm
   • z mezodermu pak vznikají orgány
  • uprostřed váčku je pravá druhotná dutina tělní coelom
 • dělí se do dvou skupin:
  • prvoústí
   • prvoústa vznikají chlípením ektodermu
  • druhoústí
   • prvoústa se mění na řitní otvor a vznikají na druhé straně zárodku

Houbovci (porifera)

Charakteristika

 • žijí převážně v moři, ale můžou se vyskytovat i ve sladké vodě
 • nejčastěji pohárkovitý tvar těla nebo tvoří povlaky na rostlinách a kamenech
 • mořské houby bývají pestře zbarvené a často vytváří trsy
 • sladkovodní houby mají nahnědlou / nazelenalou barvu
 • tělo se skládá z ektodermu, které tvoří pokožku (ochranná funkce) tvořena epitalem
 • střední vrstva je mezoglea (mezenchym)
  • rosolovitá, pružná, obsahuje různé typy buněk
  • Amebocyty
   • měňavkovitý tvar
   • příjem potravy fagocytózou
   • rozklad živin a roznes po těle
  • Skleroblasty
   • křemité jehlice z oxidu uhličitého – sklerity
    • různě složité: jednoduché, trojosé, čtyřosé
  • Spongoblasty
   • vytváří pružná pevná vlákna ze sponginu (na bázi kolagenu)
    • opěrná funkce
  • Archeocyty
   • uplatňují se při vegetaci houby
   • mohou z nich vznikat všechny typy buněk -> dobrá regenerace
   • uplatnění také při rozmnožování (pohlavním i nepohlavním)
 • vnitřek houby vystlán entodermem
  • entoderm tvořen buňkami choanocyty
  • buňky mají plazmatický límeček a bičík
  • napomáhají proudění vody a potravy
  • potravu zachytávají a dopravují do mezogley amébocytům
 • ve stěnách houby jsou malé otvory – ostie
  • jsou tvořeny buňkami porocyty
  • přivádí vodu s otravou
 • uprostřed houby je velký otvor – osculum
  • odvod vody a nestrávených zbytků

Rozmnožování hub

Nepohlavní

 • vnější pučení
  • na houbě se vytvoří pupen a doroste do dospělého živočicha
  • často se vytváří kolonie – zůstávají spolu spojené
 • vnitřní pučení
  • typické pro sladkovodní houby
  • na konci léta se houba rozpadá a vzniká vnitřní pupen – gemule
   • archeocyty jsou obaleny pevnou odolnou membránou
   • zimu přečkávají ve stavu anabiózy
   • na jaře se se za pomoci póru archeocyty uvolní do vody a vzniknou nové houby
   • gemule mohou být přenášeny vodními ptáky

Pohlavní

 • většinou hermafrodité někdy mohou být genochoristé
 • pohlavní buňky mohou vznikat z archeocytů vajíčka a z choarocytu spermie
  • houby vypustí oplozená vajíčka do vody – vznik larvy umfiblastuly
  • larva plave a přisedne ke dnu a vznikne nová houba
  • houby nasaje spermie dovnitř oxtiemi a oplodní vajíčko, z oplozeného vajíčka vznikne larva

Systém houbovců

Vápenaté

 • mají vápenatou kostru z uhličitanu vápenatého
 • mají pohárkový tvar a tvoří kolonie
 • výška do 10 cm
 • houba voštínatá

Křemité

 • žijí v teplých mořích
 • mají kostru z oxidu křemičitého
  • tvoří jehlice
 • výška je 50 - 150 cm
 • houba pletená (venušin kos)

Rohovité

 • tělo je vystuženo sponyiovitými vlákny
  • občas mohou mít i křemičité jehlice
 • houba mycí
  • je tvořena pouze sponyiovitými vlákny
  • využívá se na mytí
 • houba koňská
  • žije v moři
 • houba domečková
  • symbiotizuje s rakem
   • nahrazuje krunýř
 • houba rybničná, houba říční
  • jsou sladkovodní
  • vytváří povlaky