Obojživelníci

Obecná charakteristika

 • přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci
 • karvy žijí ve vodě, dospělci na souši, lae jsou s vodou svázáni
 • jsou studenokrevní

## Tělní pokryv

 • je to pokožka, na které se tvoří sliz prostřednictvím slizových žláz
 • pokožka je holá
 • podílí se na dýchání a musí být neustále vlhká
 • obsahuje slizové žlázy, může obsahovat i jedové žlázy
 • zbarvení existuje buď pro výstrahu nebo ochranu

## Kostra

 • kosti převládají and chrupavkami
 • objevuje se u nich poprvé hrudní kost
 • mají redukovaný počet obratlů oproti rybám
  • v bederní části obratle srůstají do urostlyu

## Dýchání

 • larvy dýchají žábrami
 • dospělci dýchají plícemi, doplňkově kůží
 • mají také hlasové orgány a resonanční měchýřky

Trávicí soustava a potrava

 • jsou to masožravci
 • mají dobře vyvinutý jazyk
 • trávicí trubice je krátka, rozlišená na hltan, jícen, žaludek, střevo, a konečník, který ústí do kloaky
  • kloaka je rozšířená část koečníku, do něhož ústí trávicí, vylučovací a často rozmnožovací soustava

Cévní soustava

 • okysličená a neokysličená krev se míchá v komoře srdce
 • srdce má jednu komoru a dvě předsíně

Rozmnožování

 • jsou to gonochoristé
 • u žab dochází k vnějšímu oplození
 • u ocasatých dochází k vnitřnímu oplození
 • vývoj je přes larvu
 • amplexus je děj, při němž sameček je přichycený na hřbetě samičky a opluzuje její vajíčka, může trvat i několik dní

Systém obojživelníků

 • obojživelníci se dělí na ocasaté (mlok skvrnitý, čolek obecný) a bezocasé - žáby (skokan ostronosý, rosnička zelená, kuňka obecná)
 • čolek horský se od ostatních odliší oranžovou hrudí a pásem s černými skvrnami
 • čolek obecný má lem spojený přes celé tělo
 • čolek velký má lam rozdělený na ocasní a hřbetní

Plazi

 • jsou plně přizpůsobeni suchozemskému životu
 • jsou studenokrevní
 • jsou tvarově i anatomicky rozmanití a osidlují mnoho biotopů
  • nachází se na všech kontinentech kromě Antarktidy
 • mají mechanismy na obranu proti vysychání - zrohovatělou vrchní vrstvu pokožky, kterou svlékají
 • v zárodečných obalech je tekutina, která napodobuje život ve vodě, a je chráněn skořápkou
 • dýchají plícemi
 • mají Jacobsův orgán, který ji umožňuje v podstatě ochutnávat vzduch
 • jejich dýchací soustava je velmi výkoná a dýchají výhradně plícemi
 • jejihc kostra je úplně zkostnatělá
 • hlavou pohybují pomocí krčních obratlů - atlas, čepovec
 • kostra je rozdělená na krční, hrudní, bederní křížový a ocasní oddíl
 • svalstvo je difernciované ## Cévní soustava
 • srdce má dvě předsíně a jednu komoru
 • komora má častečně vyvinutou překážku a krev se tak mísí méně ne ž u obojživelníků
 • objevuje se u nich poprvé vrátnicový (jaterní) oběh ## Rozmnožování
 • skrze kloaku
 • vyskytuje se pohlavní dimorfismus
 • plazi jsou převážně vejcorodí
 • neexistuje u nich larvální stádium
 • vejce jsou zahrabávány do písku nebo do země a vždy na souši
 • pohlaví potomstva je závislé na teplotě u želv, krokodýlů a některých ještěrů, nikoliv u hadů
  • jestliže teplota v druhé třetině zárodečného výoje překročí průměr, dojde k vývoji samců, v opačném případě k vývoji samic

Systém plazů

 • plazi dělíme na haterie, žřelby, krokodýli a šupinaté
 • šupinaté dále dělíme na ještěry a hady
 • všchny původní druhy plazů jsou na českém území chráněné
 • užovka obojková se pozná podlé žluté půlměíčité skvrny za hlavou a na hlavě má velké šupiny
  • není jedovatá
 • zmije obecná se pozná podle výtazného lemování na hřbetě a malých šupinek na hlavě
  • je jedovatá