Ptáci

 • jsou to suchozemští i vodní obratlovci
 • homiotermní živočichové
 • na místo želisti se zuby mají zobák
 • tvar těla je přizpůsoben letu
 • díky schopnosti letu a diverzifikované stravě mají vysokou ekologickou adaptabilitu
 • mají čtyřkomorové srdce, což podporuje efektivní okysličování těla

Kostra

 • jeijch kostra je pevná a jsou na ní uchopené svaly
 • kosti jsou duté
 • hrudní kost má mohutný hřeben
 • přední kočetiny jsou přeměněny v křídla
 • klíční kosti jsou spojeny sáňky
 • ocas je zakrnělý

Kůže

 • jejich kůže je hladká a téměř bez žláz
 • nad posledním obratlem je kostrční žláza, která vylučuje olejový sekret
  • je párová
 • na zobáku a nohách je kůže rohovitá
 • je pokrytá peřím
  • dělí se na obrysové a prachové
  • každé pírko má brk, prapory, osten, větvičky, paprsky a háčky
Stavba peří
Stavba peří

Dýchací soustava

 • dýchají plícemi a mají vzdušné vaky
 • vzdušné vaky slouží k efektivnímu dýchání a regulaci toku vzduchu při dýchání

Rozmnožovací soustava

 • rozmnožují se pomocí kloaky
 • častý je pohlavní dimorfismus
 • oplození je vnitřní
 • snášejí vejce
 • mláďata mohou být krmivá nebo nekrmivá
 • u ptáků jsou pozorovatelné námluvy
 • páry stavějí hnízda, kde mláďata dochovávají
  • migrují mezi letními a zimními stanovisky
  • teritoria, ve kterých někteří ptáci hnízdí jsou časot chráněna
  • někdy se projevuje hnízdní parazitismus, kteří kladou svá vejce do cizích hnízd

Savci

Základní znaky

 • tělo je kryto srstí
 • kůže je obarvená pouze melaniny
 • mají různé kožní žlázy
  • nejcharakterističtější jsou mléčné žlázy
 • obratle rozdělují kostru do úseků
 • dvě generace zubů
 • mají složité chování
 • vysoká úroveň metabolismu
 • dokonalá termoregulace
 • apomorfní znak
  • zank, který se vyvinul u potomků psolečného předka je tak specifický pro určitou větev organismů ## Kůže
 • je zrohovatělá
 • je bohatá na kožní žlázy
 • produkuje různé útvary - vlasy nehty, pigmentové vzory na kůži

Cévní soustava

 • dokonalé srdce
 • bezjaderné červené krvinky
  • díky nim je přenos kyslíku mnohem efektivnější
 • dokonalá mízní soustava

Rozmnožování

 • párové gonády (pohlavní žlázy)
 • oplození je vnitřní
 • samci mají penis
 • vývoj probíhá v těle matky
 • existují živorodí i vejcorodí savci
  • živorodé lze dále dělit na vačnatce a placentály
   • mláďata vačnatců dokončují vývoj po narození ve vaku matky
 • mláďata sají mateřské mléko
 • rodiče se o svá mláďata starají