• buňka je otevřená soustava
 • cytoplazmatická membrána reguluje příjem, je polopropustná (semipermeabilní)

Pasivní transport

 • není potřeba žádní energie

Prostá difuze

 • z místa, kde je koncentrace příjmané látky vyšší, do místa s nižší koncentrací

Usnadněná difuze

 • probíhá pomocí bílkovinných přenašečů

Aktivní transport

Endocytóza

 • pohlcení látek z okolí

Pinocytóza

 • buněčné pití
 • příjem tekutých částic
 • membrána obalí tekuté částice ->vchlípení -> odškrcení -> rozpad a rozptýleí obsahu

Fagocytóza

 • příjem pevných částic
 • buňka vytvoří výběžky (pseudopodia) -> obklopí částici (fagosom) -> vchlípení -> rozpad a rozložení obsahu

Exocytóza

 • opak endocytózy
 • vylučují se odpadní nebo škodlivé části