• jsou tvořeny soubory pletiv
 • mají charakteristickou stavbu a funkci
 • Vegetativní orgány
  • zajišťují výživu a výměnu látek s okolím
   • zabezpečují život
  • kořen, stonek, list
 • Reprodukční orgány
  • produkují pohlavní buňky
   • rozmnožování
  • květ, semeno, plod

Kořen

 • nachází se zpravidla v podzemí
 • nečlánkovaný rostlinný orgán
 • neprobíhá v něm fotosyntéza

Funkce kořenů

 • příjem vody a živin
 • ukotvení rostliny
 • vegetativní (nepohlavní) rozmnožování
 • zásobování rostliny
 • syntéza důležitých látek

Stavba kořenů

Schéma stavby kořenů
Schéma stavby kořenů

Podélná stavba kořene

 • větvení
  • plně vyvinutá trvalá pletiva
 • absorpční část
  • abosrbuje vodu
 • prodlužovací část
  • vznik primárního dřeva a lýka
 • vzrostlý vrchol s čepičkou
  • intenzivní dělení buněk

Příčná stavba kořene

 • pokožka (rhizodermis)
  • jednovrstvená pokožka bez kutikuly a průchodu
 • prímární kůže
  • exodermis
   • ochranná funkce
  • mezodermis
   • zásobní a mechanická funkce
  • endodermis
   • ztlustlé buňky
 • pericykl
  • vnější vrstva středního válce
  • základ postraních kořenů
  • uvnitř cévní svazek

Kořenový systém

 • soubor všech kořenů jedné rostliny
 • Allorhizie
  • hlavní kořen a postranní kořínky
 • Homorhizie
  • svázčité kořeny
Homorhize a allorhize
Homorhize a allorhize

Dělení kořenů

Podle vzhledu

 • níťovitý
  • dlouhý a tenký kořen
  • např.: prvosenka jarní
 • válcovitý
  • stejně silný po celé délce
  • přípomíná válec
  • např.: lékořice lysá
 • vřetenový
  • protáhlí kořen zužující se na spodní části
  • např.: mrkev obecná
 • řepovitý
  • krátký, silný a oválný
  • zužuje se ve spodní části
  • např.: cukrová řepa
 • svázčitý
  • více tenkých kořínků tvořící svazek
  • např.: orsej jarní
 • hlíza
  • tlustý zduřelý a mnohočetný
  • např.: brambor obecný

Podle modifikace

 • dužnatý kořen
  • zásobní funkce
  • např.: mrkev, petržel
 • bulva
  • zásobní funkce
  • např.: řepa
 • kořenová hlíza
  • rozmnožovací a zásobní funkce
  • např.: jiřina, orsej
 • vzdušný kořen
  • přjmání vzdušné vlhkosti
  • např.: monstera
 • dýchací kořen
  • příjmaní kyslíku
  • např.: tisovec dvouřadý
 • haustoria
  • parazitiká výživa
  • např.: jmelí
 • příčepivé kořeny
  • přichytávání podkladu
  • např.: břečťan

Podle využití

 • potraviny
  • např.: mrkev, petržel, celer, křen
 • krmivo pro zvířata
  • např.: řepa
 • potravinářský průmysl
  • např.: řepa cukrovka, čkeanka
 • koření
  • např.: zázvor
 • lékařství a kosmetika
  • např.: kostival, smetanka
 • estitické
  • např.:bonsaje

Stonek

List

 • je nadzemní orgán rostliny
 • jeho růst je omezený

Funkce listu

 • dochází v něm k fotosntéze
 • hospodaří s vodou
 • může složit jako skladiště zásobních látek

Stavba listu

Základní stavba

Základní stvaba listu
Základní stvaba listu
 • řapík
  • připevnění ke stonku
 • čepel
  • plochá část listu
 • žilnatina
  • prochází cévními svazky
  • opora listu

Řez listem

Vnitřní stavba listu
Vnitřní stavba listu
 • kutikula
  • voskovitá vrstva
  • brání odpařování vody
 • palisádový parenchym
  • zde dochází k fotosyntéze
 • houbový parenchym
  • umožňuje výměnu plynů v listu
 • průduchy
  • propouší oxid uhličitý, kyslík a vodu
  • stavba
   • jsou tvořena dvojící fazolovitých buněk
   • mezi buňkami je průdochová štěrbina
   • většinou na spodní straně listu
Stavba průduchu listu
Stavba průduchu listu

Dělení listů

Podle řapíku

 • řapíkaté
  • mají řapík
 • přisedlé
  • nemají řapík
  • sedí přímo na stonku

Podle listové čepele

 • jednoduché
  • na řapíku jen jedna čepel
 • složené
  • na řapíku více čepelí
  • zpeřené
   • lístky vyrůstají z jařma (společný řapík)
  • dlanitě složené
   • lístky vyrustají z jednoho místa

Podle tvaru čepele

Dělení listů podle tvaru čepele
Dělení listů podle tvaru čepele

Podle okraje čepele

Dělení listů podle okraje čepele
Dělení listů podle okraje čepele

Podle postavení na stonku

Dělení listů podle postavení na stonku
Dělení listů podle postavení na stonku

Přeměny listu

 • děložní
  • první lístky při klíčení
 • šupiny
  • chrání vznikající list
  • vytváří pupen
 • listeny
  • podepírají květ
 • cibule
  • zdužňatělé listy
 • trny
  • ochrana před býložravci
 • úponky
  • šlahouny k upínání

Význam kořenů

 • potrava
  • salát, špenát, cibule, čaj
 • koření
  • bazalka, majoránka, tymián
 • léčiva
  • máta, bylinky, kopřiva
 • v průmyslu
  • tabák, konopí
 • potrava pro dobytek
  • pícniny – trávy, jetel

Květ

 • je to soubor přeměněných listů

Funkce květu

 • slouží k pohlavnímu rozmnožování

Stavba květu

Stavba květu
Stavba květu

Květní stopka

 • upevňuje květ ke stonku

Květní lůžka

 • rozšířená horní část květní stopky

Květní obaly

 • nepodílejí se přímo na rozmnožování

Tvarově a barevně rozlišené

 • kalich
  • vnější část květního obalu
  • tvořen zelenými lístky
   • volné a srostlé
 • koruna
  • vnitřní část květnoho obalu
  • je nápadná a pestře zbarvená
  • láká opylovače
  • lístky jsou volní nebo srostlé

Nerozlišené

 • okvětí
  • lístky volné nebo srostlé

Reprodukční orgány

 • přímo se podílejí na rozmnožování

Tyčinka

 • samčí pohlavní orgán
 • produkují pylová zrna
  • mikrospory
 • soubor tyčinek se nazývá andreceum
Stavba
Stavba tyčinky
Stavba tyčinky
 • nitka
 • prašník
  • dva prašné váčky
   • dva prašná pouzdra

Pestík

 • samičí pohlavní orgán
 • soubor pestíků se nazývá gyneceum
Stavba
Stavba pestíku
Stavba pestíku
 • semeník
  • spodní rozšířená část
  • jedno nebo více vajíček
  • typy:
   • spodní
   • svrchní
   • polospodní
 • čnělka
  • střední část
  • protáhlá
 • blizna
  • vrchní část
  • zachycuje a klíčí pylová zrna

Dělení květů

Podle souměrnosti

Pravidelné

 • více rovin souměrnosti

Souměrné

 • jedna rovina souměrnosti

Asymetrické

 • němají rovinu souměrnosti

Podle pohlavnosti

Oboupohlavné

 • obsahují samči i samičí pohlavní bunňky
 • např.: jabloň

Jednopohlavné

 • samčí a samičí rostliny
 • jednodomé rostliny
  • samčí a samičí orgány na jednom jedinci
  • např.: dub
 • dvoudomé rostliny
  • jedinec jen se samičím nebo jen se samičími orgány
  • např.: vrba

Květenství

 • soubor květů na společném stonku
  • stonek složen z hlavního a postranního vřetena

Dělení květneství

Jednoduchá

Hroznovité
 • postranní vřetena nepřerůstají hlavní vřeteno
Hrozen
 • květy na přibližně stejných stopkách
 • např.: rybíz
Schéma hroznu
Schéma hroznu
Lata
 • hlavní stonek s postranními hrozny
  • směrěm k vrcholu se zkracují
 • např.: šeřík
Schéma laty
Schéma laty
Klas
 • přisedlé květy na hlavním vřetenu
 • např.: jitrocel
Schéma klasu
Schéma klasu
Jehněda
 • převislé květenství
 • přisedlé květy na hlavním vřetenu
 • opadává vcelku
 • např.: líska
Schéma jehnědy
Schéma jehnědy
Okolík
 • přibližně dlouhé květní stopky vyrůstající z jednoho místa
 • např.: prvosenka
Schéma okolíku
Schéma okolíku
Strboul
 • velmi zkrácené postranní vřeteno
  • květy téměř přisedlé
 • květy míří na všechny strany
 • např.: jetel
Schéma strboulu
Schéma strboulu
Úbor
 • květy na rozšířeném lůžku
 • zákrov
  • soubor listenů na spodní straně
 • např.: heřmánek
Schéma úboru
Schéma úboru
Vrcholičnaté
 • postranní vřetena přerůstají zkrácené hlavní vřeteno
Vrcholík
 • mnohoramenný
 • více postranních vřeten ve stejné výšce
 • např.: bez černý
Schéma vrcholíku
Schéma vrcholíku
Vidlan
 • dvouramenný vrcholík
  • dvěpostranní vřetena a na ních několik dalších postranních vřeten
 • např.: knotovka bílá
Schéma vidlanu
Schéma vidlanu
Vijan
 • jednoramenný vrcholík
  • vyvyjí se jen jedno postranní vřeteno
 • např.: pomněnka
Schéma vijanu
Schéma vijanu

Složená

 • kombinace dvou jednoduchých květenství
 • např.: složený okolík, hrozen z vijanů,…

Význam květů

 • výroba léčiv
 • zelenina