Mechy

 • výtrusné rostliny
 • chybí vyvinuté cévní svazky
 • mají malý vzrůst
 • zadržují vodu a zabraňují erozi

Plavuně

 • v ČR jsou chráněné
 • při jejich vývoji dochází k rodozměně
 • využívají se na výrobu pudrů a zásypů
 • plavuň vidlačka, vraneček brvitý

Přesličky

 • jediná žijící třída přesličkovitých
 • řadí se do třídy vyšších rostlin
 • přslička rolní
  • nejhojnější v ČR
 • přeslička bahenní
  • jedovatá
 • přeslička poříční
  • běžný druh, při březích rybníků ve vodě
 • přeslička lesní
  • stínomilý zástupce

Kapradiny

 • původ v prvohorách
 • mají zakrnělý stonek a dobře vyvinuté listy vyrůstajícíc z přízemní růžice
 • na listech jsou výtrusnice s výtrusy
 • zástupci:
  • hasivka orličí
  • kapraď samec
  • stromové kapradiny
   • pozůstatky z doby prvohor
   • v tropech

Jinany

 • dvoudomé opadavé rostliny
 • ploché vějířkovité listy
 • pouze jeden zástupce - Jinan dvoulaločný
  • žívá fosílie
  • 20 - 40 m vysoký
  • plod vypadá jako peckovice
  • list se používá v léčitelství
   • tinktura z něj slouží k prevenci degenerativních onemocnění

Jehličnany

 • nahosemenné
 • většinou jednodomé
 • borovicotvaré
  • v mírném pondbním pásu a v horských oblastech
  • smrk, borovice, jedle,…
 • liánovcotvaré
  • v topických oblastech
  • liánovcovité, chvojníkovité, welwitchiovité

Lišejníky

 • věda je lichenologie
 • jsou složeny z mykobiontu a fotobionty
  • jsou tedy něco mezi hobou a klasickou rostlinou
  • mykobiont zajišťuje strukturu a přísun živin a minerálů
  • fotosbiont zajišťuje energii
 • jejich význam je různorodý
  • od fotosyntéze a bioindikaci po léčiva
 • vyskytují se prakticky všude krom oceánů

Liliovité

 • jednoděložné, jednodommé pozemní byliny
 • kořeny - svázčité, vytvářejí cibule, oddenky nebo hlízky
 • květy - oboupohlavné, 6 okvětních lstků,6 tyčinek
 • plod - suchý, pukavý, převážně tobolka
 • listy - střídavé, podlouhlé, ploché
 • zástupci - křivatec, řebčík, lilie, tulipán

Lipnicovité

 • asi 10 000 druhů
 • svázčité kořeny
 • stonek je dutý, orzdělený kolínky
 • listy jsou jednoduché, čárkovité nebo střídavé
 • kukuřice, ječmen, žito

Šáchorovité

 • jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny trávivitého vzhledu
 • rostliny pozemní nebo vodní
 • listy jednouché, přisedlé nebo střídavé a jsou silně redukovány
 • květy v kláscích
 • plodem ne nážka
 • bahnivka, ostřice, šáchor, bezosetka, skřipinec, suchopýr

Vstavačovité

 • krytosemenné jednoděložné rostliny
 • v zemi nebo na stromech
 • nemají zásobní látky
 • velmi malá semena
 • vanilka, kruštík, střevičník

Makovité

 • čeleď dvouděložných rostlin
 • listy jsou jednoduché, střídavé
 • plod je lysá tobolka (makovice)
 • semena jsou bohatá na olej
 • rostliny obsahují alkaloidy
 • zástupci: mák vlčí, vlaštovičník větší

Růžovité

 • vůni jejich květů způsobují vonné silice nacházející se v pletivech
 • často opatřeny palisty (někdy přeměněny v listy)
 • plody mohou být měchýřky, nažky, peckovice nebo malvice
 • zástupci: růže, maliník, třešeň, kontryhel

Leknínovité

 • je to čeleď nižších dvojděložných rostlin
 • jsou to sladkovodní a vytrvalé byliny
  • mají jednoduché plovoucí nebo ponořené listy
  • nápadité květy, které se rozvijí nad hladinou
 • zástupci:
  • leknín
   • v ČR 2 druhy, leknín bílý a bělostný
  • ondinea
   • vyrůstá z hlíny

Břízovité

 • jsou to keře a stromy
 • květenství jsou vrcholová nebo úžlabní, vzpřímené nebo převislé jehnědy
 • květy jsou opilovány větrem
 • plodem je drobný jednosemenný oříšek, nážka nebo dvoukřídlá samara
 • zástupci: bříza, habr

Brukvovité

 • většinou byliny
 • dvouděložné jednoleté i trvalé
 • plody jsou šešule
 • mírné klimatické pásmo
 • ucelené květenství - hrozen
 • v listech vitamin C

Hvězdnicovité

 • květ připomíná hvězdy, který jse složen trubkovitých
 • okrajovité jazykové květy
 • zástupci:
  • hvězdnice alpská
  • kopretina
  • sedmikráska chudobka
  • slunečnice olejná
  • volovec
  • měsíček lékařský
 • čeleď je pojmenovaná po hvězdnici alpské

Bobovité

 • 300 rodů, 10 000 druhů
 • byliny i dřeviny
 • jednoleté i trvalé
 • střídavé celokrajné složené listy
 • palisty se někdy přeměňují v trny
 • oboupohlavný souměrný květ
 • květenství: hrozen, hlávka
 • plod v lusku
 • plody obsahují mnoho bílkovin
 • hlízy na kořenech
 • využití
  • potraviny
  • okrasné rostliny
  • pícniny
  • zelené hnojení
  • medonosné rostliny
 • zástupci
  • hrách setý
  • fazol šarlatový
  • jetel luční
  • podzemnice olejná

Amarylkovité

 • jednoděložné rostliny
 • nejčastěji v sušších tropech
 • zástupci: pažitka, bledule jarní, česnek, sněženka, křín
 • využívají se v potravinařství, halucinogeny, uzdravující funkce, okrasné rostliny

Krtičníkovité

 • čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hluchavkotvaré
 • převážně byliny a polokeře
 • tyčinky jsou přirostlé ke koruně
 • divizna, blatěnka vodní, hledíkovka

Lilkovité

 • čeleď vyšších dvouděložných rostlin
 • významný zdroj jídla a koření
 • tabák, durman, rajče, paprika

Lískovité

 • jednodomé, opadavé dřeviny
 • plodem je oříšek s zvonkovitým nebo trubkovitým obalem
 • keře 2-6 m, strom až 20 m
 • kvetou únor - březen
 • vyskytují se na okrajích lesů v kypré až vlhké půdě, parcích a zahradách
 • semena se využívají pro obsah vitaminu B, tuku a bílkovin
 • líska obecná, největší, turecká

Merlíkovité

 • existuje asi 1500 druhů
 • plodem je nažka
 • patří do řádu hvozdíkotvarých a čeledi laskavcovitých
 • nejčastější je merlík bílý

Miříkovité

 • v ČR jsou časté
 • jsou to byliny s okoličnatým květenstvím
 • plodem je dvounažka
 • mrkev obecná, petržel kadeřavá, kmín kořenný, fenykl obecný
 • používají se v lékařství nebo jako potrava

Pryskyřníkovité

 • častěji byliny, ale i dřeviny
 • jedovaté
 • některé jsou ohrožené
 • rozšířené celosvětově kromě polárních oblastí
 • především okrasné květiny

Vrbovité

 • dvoudomé rostliny
 • střídvé listy s vejčitou čepelí
 • jednopohlavné květy v jehnědách
 • plodem je tobolka
 • vrby a topoly