• soubor buněk se stejnou funkcí, tvarem a stavbou
 • pouze u vyšších rostlin

Klasifikace tkání

Podle tloušťky buněčné stěny

Parenchym

 • tvořen tenkostěnnými buňkami různého tvaru
 • nejčastěji s mezibuněčnými prostory
 • plní v rostlinách rozmanité funkce - metabolické, zásobní, provětrávací, vodivé,…
Parenchym
Parenchym

Kolenchym

 • mechanické pletivo, tvořené buňkami s nerovnoměrně ztluštěnými stěbami
 • je oporou nadzemní částí rostliny
 • rohový - buněčná stěna tlustější při styku tří a více buněk
 • deskový - buněčná stěna tlustější v rovině rostliny
Kolenchym
Kolenchym

Sklerenchym

 • tvořený buňkami s rovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou
 • zpevňuje pletivo mechanické opory
 • vyskytuje se v podobě vláken nebo sklerifikovaných buněk
Sklerenchym
Sklerenchym