• voda tvoří 60% - 80% hmotnosti živého organismu
  • toto procento se ovlivňuje vnějším prostředím, během života a roku
  • funguje jako rozpouštědlo, přostředí pro průběh žívotních procesů, transport látek, metabolismus a termoregulace

Vodní režim u rostlin

Příjem vody

 • difúze a osmóza
 • nižší rostliny příjmají celým povrchem těla
 • vyšší rostliny příjmají vodu kořenovým systémem (absorpční zóna - místa s nejtenšími částmi kořenu)

Ovlivnění

 • teplto půdy (se snížením teploty se snižuje příjem)
 • obsah kyslíku v půdě (čím více kyslíku, tím vyšší příjem)
 • intentzita transpirace (se zvyšujícím výdejem vody se zvyšuje příjem)

Transport vody

Na krátké vzdálenosti

 • mezi buňkami

Apoplast

 • pasivní transport
 • probíhá mezi buněčnými stěnami a mezibuněčnými prostory
 • nespotřebovává se energie, je rychlejší

Symplast

Schéma transportu vody na krátké vzdálenosti (apoplast a symplast)
Schéma transportu vody na krátké vzdálenosti

Na dlouhé vzdálenosti

 • pomocí cevních svazků
 • dřevní část (cévy, cévice)
  • transpirační proud
   • vede látky na konkrétní místa
 • lýková část (sítkovice)
  • asimilační proud
   • vede produkty fotosyntézy

Výdej vody

Transpirace

 • odpařování vody z listů
 • je pasivní
 • stomatární
  • přes skuliny průduchů
 • kutikulární
  • přes pokožku

Gutace

 • slzení rostlin

Ovlivnění

 • otevřenost průduchů
 • stav listu
 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu