• nářečí se používá na velmi malém území

Nářečí a jejich umístění

 • Nařečí lašská - Ostravsko
 • Nářečí moravsko-slovenská - Zlínsko

  Daj múku ze mlýna vozík.

 • Nářečí hanácká - Brněnsko, Olomoucko
 • Nářečí středočeská - části Vysočiny, Středočeský kraj
 • Nářečí severovýchodočeská a podkrkonošská - Krkonoše, Královéhradecko
 • Nářečí jihozápadočeská a chodská - Plzeňsko, Budějovicko
 • Uzemí nářečně různorodá - Ústecko, Karlovarsko, sever Olomouckého kraje

Nadnářeční útvary (interdialekty)

 • vznikají spojením několika dialektů v určité oblasti
 • zaujímá větší území
 • obecná čeština
  • nadnářeční útvar vzniklý na území Čech
  • nejrozšířenější v česku

  Dej mouku ze mlejna do vozejku.

 • obecná hanáčtina
  • útvar vzniklý na Moravě
  • ne tak rozšířený jako obecná čeština

  Dé móku ze mléna na vozék.

 • obecná laština
  • útvar vzniklý na Moravě
  • ne tak rozšířený jako obecná čeština

  Daj muku ze młyna na vozik.