• spisovný jazyk je nejdůležitější forma národního jazyka
 • je to dorozumívací prostředek všech příslušníků čéského národa
 • piší se jím knihy, časopisy, je vyučovacím jazykem ve školách, užívá se ve státní správě a také v rozhlasu a televizi
 • spisovná čeština je jedním z jednacích jazyků Evropské unie

Varianty spisovné češtiny

 • neutrální
  • je nejduležitější
  • při spisovném vyjádřovaní ji vždy používáme
 • knižní
  • je zastaralejší
  • používá se při slavnostních a významných údálostech
  • př.: robě, líce, jest, ač, toť, též, budiž, etc.
 • hovorová
  • její prostředky jsou pro spisovnou češtinu nové
  • často mají původ v nespisovné češtině, ale za nespisovné už nejsou považovány
  • hlavně v mluveném projevu a méně oficiálních písemných projevech
  • př.: polívka, mlíko, koukat se, legrace