Lexikologie je nauka o slovní zásobě a vtahy mezi slovy.

  • základní jednotkou lexikologie je lexém
    • nejedná se vyloženě o slovo, ale obecně o pojmenování