• adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen
 • ptáme se na ně pomocí otázky jaký? který? čí?
 • jsou ohebné

Mluvnické kategorie přídavných jmen

Mluvnické kategorie řízené podstatným jménem

 • pád
 • číslo
 • rod

Mluvnické kategorie řídící se tvarem přídavného jména

Druh

 • tvrdý
 • měkký
 • přivlastňovací

Vzor

 • pro tvrdý druh: mladý
 • pro měkký druh: jarní
 • pro přivlastňovací druh: otcův, matčin

Skloňování přídavných jmen

Skloňování přídavných jmen tvrdých

 • vzor je mladý
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár Plurál Singulár Plurál Singulár Plurál
1 mladý mladí mladá mladé mladé mladá
2 mladého mladých mladé mladých mladého mladých
3 mladému mladým mladé mladým mladému mladým
4 mladého mladé mladou mladé mladé mladá
5 mladý! mladí! mladá! mladé! mladé! mladá!
6 mladém mladých mladé mladých mladém mladých
7 mladému mladými mladou mladými mladým mladými
Skloňvání přídavných jmen tvrdých

Skloňování přídavných jmen měkkých

Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár Plurál Singulár Plurál Singulár Plurál
1 jarní jarní jarní jarní jarní jarní
2 jarního jarních jarní jarních jarního jarních
3 jarnímu jarním jarní jarní jarní jarní
4 jarní jarní jarní jarní jarní jarní
5 jarní! jarní! jarní! jarní! jarní! jarní!
6 jarním jarních jarní jarních jarním jarních
7 jarním jarními jarní jarními jarní jarními
Skloňování přídavných jmen měkkých

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

 • vzory jsou otcův a matčin
 • při rozhodování o tvrdém či měkkém i/y si pomáháme pouze vzorem matčin
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár Plurál Singulár Plurál Singulár Plurál
1 matčin matčini matčina matčiny matčino matčina
2 matčina matčiných matčiny matčiných matčina matčiných
3 matčinu matčiným matčině matčiným matčinu matčiným
4 matčina matčiny matčinu matčiny matčino matčina
5 matčin! matčini! matčino! matčiny! matčino! matčina!
6 matčinu matčiných matčině matčiných matčině matčiných
7 matčiným matčinými matčinou matčinými matčiným matčinými
Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích (vzor 'matčin')

Stupňování přídávných jmen

 • komparativ se tvoří pomocí přípon -ejší, -ější, -ší, -čí
  • př.: veselejší, trpělivější, prudší, hezčí
 • superlativ se tvoří pomocí předpony nej- ke komparativu
  • př.: nejveselejší

Jmenné tvary přídavných jmen

 • některá přídavná jména mohou mít v první pádě jednotného a množného čísla také tzv. jmenný tvar
 • ten se užívá v ustálených projevech
  • př.: buď tak laskav
Základní tvar Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár Plurál Singulár Plurál Singulár Plurál
ťastný šťasten šťastni/šťastny šťastna šťastny šťastno šťastna
ád rád rádi/rády ráda rády rádo ráda
inný vinen vinni/vinny vinna vinny vinno vinna
Jmenné tvary přídavných jmen