• adverbia vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností
 • určují místo, čas, způsob, míru, příčinu,…
 • jsou neohebné, ale dají se stupňovat

Druhy příslovcí

 • místa
  • ptáme se otázkami kde?, kam?, odkud?, apod.
  • př.: jít ven
 • času
  • ptáme se otázkami kdy?, jak dlouho?, apod.;
  • př.: odejít včas
 • způsobu
  • ptáme se otázkami jak?, jakým způsobem?, apod.
  • př.: jít rychle
 • míry
  • ptáme se otázkami jak moc?, kolik?, do jaké míry?, apod.
  • př.: velmi, příliš, úplně
 • příčiny
  • ptáme se otázkami proč?, z jakého důvodu?
  • př. proč

Stupňování příslovcí

 • komparativ:
  • tvoří se přidáním přípony -eji, -ěji, -e
  • př.: krátce - kratšeji, levně - levněji, vysoko - výše
 • superlativ:
  • tvoří se předponou nej- ke komparativu
  • př.: daleko - dále - nejdále
 • druhý stupeň se někdy tvoří od jiného kořene (př.: zle - hůře)
 • u některých příslovců nelze stupňovat pomocí předpon a přípon a komparativ a superlativ se tak tvoří přidáním slov více a nejvíce nebo méně a nejméně