• uvozují sampstatné věty a naznačují jejich druh (př.: Kéž bych vyhrál.)
  • vyjadřují postoj mluvčího ke stavu věty (př.: Snad se tam sejdeme.)
  • mohou být využity při odpovědi na otázku (ovšem, zajisté, ano, ne, možná,…)
  • nejsou větnými členy, ale mohou ho zdůraznit
  • mohou vystupovat jako slova, která byla původně jinými slovními druhy
    • př.: Ale to jsou nám hosté. (částice) X Mám nůž, ale nemám pistoli. (jiný slovní druh - spojka)