• numeralia

Druhy číslovek

Základní

 • ptáme se kolik?
 • vyjadřují prostý počet
 • dále se dělí na určité (př.: čtyři, osm set) a neurčité (př.: hodně, málo)
 • základní číslovky složené z desítek a jednotek mají ve spojení se jménem trojí podobu:
  • dvacet jeden chlapec
  • dvacet jedna chlapců
  • jednadvacaet chlapců

Řadové

 • ptáme se kolikátý?
 • vyjadřují příslučné pořadí
 • dělí se na určité (př.: čtvrtý) a neurčité (př.: několikátý)
 • když píšeme číslicí, je třeba napsat za ně tečku (př. třetí - 3.)
 • tečku NEPÍŠEME:
  • pokud zapisujeme datum způsobem DD/MM (př.: 19/7)
  • za letopočtem (př.: 2021)
  • za označením strany (př.: str. 52)
  • pokud stojí číslice za jménem (př.: Karel IV)

Druhové

 • ptáme se kolikatery?
 • označují množství (př.: patery)

Násobné

 • ptáme se kolikanásobný? nebo kolikrát?
 • dělí se na určité (př.: dvakrát, dvounásobný) a neurčité (př.: několikrát, několikanásobný)

Skloňování číslovek

 • duálové tvary dva a oba mají zvláštní skloňování
Pád Dva Oba
1 dva/dvě oba/obě
2 dvou obou
3 dvěma oběma
4 dva/dvě oba/obě
6 dvou obou
7 dvěma oběma
Skloňování číslovek 'dva' a 'oba'
 • číslovky tři a čtyři se skloňují podle vzoru kost
Pád Tři Čtyři
1 tři čtyři
2 tří čtyř
3 třem čtyřem
4 tři čtyři
6 třech čtyřech
7 třemi čtyřmi
Skloňování číslovek 'tři' a 'čtyři'