• pronomina zastupují podstatná jména, přídavná jména nebo na osoby, zvířata a věci ukazují
 • přesný význam je poznat ze situace a souvislostí
 • určujeme pád, číslo a druh

Druhy zájmen

Osobní zájmena

 • já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + zvrátná zájmena se, si

Přivlastňovací zájmena

 • můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + zvratné zájmeno svůj

Ukazovací zájmena

 • ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

Tázací zájmena

 • kdo?, co?, jaký?, který?, čí?

Vztažná zájmena

 • kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Neurčitá zájmena

 • někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, lecjaký, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý, etc.

Záporná zájmena

 • nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Skloňování zájmen osobních

 • já, ty
Pád Ty
1 ty
2 tebe sebe
3 mně/mi tobě/ti sobě/si
4 tebe/tě sebe/se
6 mně tobě sobě
7 mnou tebou sebou
Skloňování zájmen osobních 'já', 'ty' a zvratného zájmene
 • on, ona, ono
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár
1 on ona ono
2 jeho/ho/jej jeho/ho/jej
3 jemu/mu jemu/mu
4 jeho/ho ji ho/jej
6 něm něm
7 jím jím
Plurál
1 oni/ony ony ona
2 jich
3 jim
4 je
6 nich
7 jimi
Skloňování zájmen osobních 'on', 'ona' a 'ono'

Skloňování zájmen přivlastňovacích

 • ten náš (váš)
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
1 ten náš ta naše to naše
2 toho našeho té naší toho našeho
3 tomu našemu té naší toho našeho
4 ten náš tu naši to naše
6 tom našem té naší tom našem
7 tím naším tou naší tím naším
Skloňování zájmen přivlastňovacích 'náš' a 'váš'
 • můj, tvůj, svůj
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár
1 můj má/moje mé/moje
2 mého mé/mojí mého
3 mému mé/mojí mému
4 mého/můj mou/moji mé/moje
5 můj má/moje mé/moje
6 mém mé/mojí mém
7 mým mou/mojí mým
Plurál
1 mí/moji/mé/moje mé/moje má/moje
2 mých
3 mým
4 mé/moje má/moje
5 mí/moji/mé/moje mé/moje má/moje
6 mých
7 mými
Skloňování zájmen přivlastňovacích 'můj', 'tvůj' a 'svůj'
 • zájmneno svůj se používá při přivlastňování k podmětu
 • tvary mojeho nebo mojich jous nespisovné

Zájmeno jenž

 • má stejný význam jako zájmeno který

Skloňování zájmene jenž

Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
Singulár
1 jenž jež jež
2 jehož jíž jehož
3 jemuž jíž jemuž
4 jehož/jejž již jež
6 němuž níž němž
7 jímž jíž jímž
Plurál
1 jíž/jež jež jež
2 jichž
3 jimž
4 jež
6 nichž
7 jimiž
Skloňování zájmene 'jenž'