• značka: Pu
 • je to rozvíjející větný člen
 • ptáme se na něj stejnými otázkami jako se ptáme na příslovce
 • rozvijí:
  • sloveso (př.: učit se pořádně)
  • přídavné jméno (př.: žijící na venkově)
  • příslovce (př.: hodně hlasitě)
 • vyjadřuje okolnosti děje a vztahů
 • druhy:
  • příslovečné určení času vyjadřuje kdy se děj udál nebo jak dlouho trval
  • příslovečné určení místa vyjadřuje kde se děl udál
  • příslovečné určení způsobu vyjadřuje jakým způsobem děj probíhal
  • příslovečné určení přičiny vyjadřuje z jakého důvodu se děj odehrál
  • příslovečné určení účelu vyjadřuje za jakým účelem se děj odehrál
  • příslovečné určení podmínky udává podmínky za jakých se děj odehrál
  • příslovečné určení přípustky vyjadřuje na vzdory čemu se děj odehrál
  • příslovečné určení prostedku vyjadřuje pomocí čeho se děj odehrál
  • příslovečné určení původce děje vyjadřuje pomocí koho se děj odehrál
  • příslovečné určení zřetele vyjadřuje vzhledem k čemu stojí obsah věty