• značka: Pk
 • je to rozvíjející větný člen
 • rozvijí podstatné jméno
 • ptáme se na něj pomocí otázek Jaký?, Který?, Čí?

Přívlastek shodný a neshodný

 • přívlastek shodný se s podstatným jménem se shoduje v rodě, čísle a pádě
 • přívlastek neshodný se s řídícím členem neshoduje v žádné mluvnické kategorii (zůstává ve stejném tvaru, když řídící podstatné jméno skloňujeme)
  • často bývá vyjádřen podstatným jménem s předložkou, ale i bez předložky
  • méně často může být vyjádřen i infinitivem nebo příslovcem

Přívlasek těsný a volný

 • přívlastek těsný blíže určuje význam podstatného jména
  • nedá se z věty vypustit, protože by se změnil její smysl
  • neodděluje se čárkou
 • přívlastek volný podává jen takovou informaci, kterou lze z věty vypustit bez změny jejího původního smyslu

Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný

 • přívlastek postupně rozvíjející rozvijí podstatné jméno dvěma a více přívlastky, které nepatří do jedné významové úrovně a nespojují se spojkami ani čárkami (,)
 • přívlastek několikanásobný rozvijí podstatné jméno dvěma a více přívlastky, které patří do jedné významové úrovně