• souvětí je spojení dvou a více vět do jednoho větného celku
 • počet vět v souvětí určíme podle počtu sloves v určitém tvaru
 • v souvětí se nachází minimálně 1 věta hlavní a libovolný počet vět vedlejších

Věta hlavní

 • je významově samostatná
 • nemůžeme se na ni zeptat jinou větou
 • na ničem nezávisí
 • př.: Stromy v zahradě krásně květly a v jejich korunách bzučely včely. (1VH a 2VH); VH - věta hlavní

Věta vedlejší

 • není významově samostatná
 • můžeme se na ni zeptat jinou větou
 • je závislá na jiné větě, protože vyjadřuje některý její větný člen
  • věta vedlejší je věta závislá a věta hlavní je řídící
  • závislá věta se odděluje čárkou
 • př. Martin dnes přišel pozdě do školy, protože musel ráno k lékaři. (1VH, protože 2VV); VV - věta vedlejší