Mluvnické prostředky

  • předložky
    • sami nejsou větnými členy, ale jsou součástí jiného větné členu, který vyjádřený jménem, se kterým se pojí
  • spojky
  • častice
  • odkazovací zájmena a příslovce
    • odkazují na vedlejší věty

Prostředky, které zajišťují kontakt mluvčího k posluchači

Prostředky, které navazují na předchzí text