• syntax je nauka o stavbě věty, souvětí a souvislého textu
 • věta je slovní vyjádření určité myšlenky, které obsahuje právě jedno sloveso v určitém tvaru
  • výpověď je elementární jednotka jazykového projevu, která obsahově tvoří relativně uzavřený celek
 • slovo se ve větě stává větným členem
 • slova, která spolu ve větě významově souvisejí, tvoří skladební dvojice
 • v každé skladební dvojici je člen řídící a druhý je na něm závislý
  • poznáme to tak, že jedním se slovem se můžeme zeptat na druhé
   • slovo, kterým se ptáme je člen řídící
   • slovo, kterým odpovídáme je člen závislí
 • mezi slovy skaldební dvojice se dá jejich vztah značit i graficky