Zápor mluvnický

 • zápor mlvunický větný popírá celou větu; záporka ne se pojí se slovesem v přísudku
 • zápor mluvnický členský popírá pouze část věty
  • př.: Ne každý tomu rozuměl
  • záporka ne stojí samostatně

Zápor slovní

 • pomocí záporných slov (něštěstí, neklidný,…)
 • při setkání obou záporů dochází k anulaci a výsledkem je kladná věta
 • dvojitý zápor je v češtině možný je
  • př.: Nikdo tam nebyl.