Samostatný větný člen

 • zdůrazňuje
 • stojí mimo větu a je oddělen čárkou
 • ve větě je zastoupen ukazovacím zájmenem nebo příslovcem
 • př. Roman, ten se nikdy neztratí.
 • často se vyskytuje v mluveném projevu a projevu citově zabarveném
 • může mít různo platnost

Osamostatněný větný člen

 • stojí za větným celkem a není součastí věty, ale má stále funkci větného členu
 • zpřesňuje
 • je typický pro mluvený projev nebo pro umělecké texty
 • př. Zítra vás navštívím. OdpoledneAsi o půl páté.

Elipsa

 • nevyjádření části věty
 • je možné ji doplnit z kontextu
 • zestručňuje

Vsuvka

 • obsahově souvisí s větou, ale není závislá na žádném jejím větném členu
 • obsahuje doplňující, hodnotící nebo vysvětlující informace
 • oddělujeme ji čárkami, pomlkami nebo závorkami
  • př. To bych ti, musím se přiznat, medoporučoval.
 • někdy nemusíme čárky psát (prosím, bohužel)
  • př. Můžeš mi to**, prosím ,** vrátit? = Můžeš mi to prosím vrátit.

Oslovení

 • není větným členem, ale s větou významově souvisí
 • odděluje se čárkou

Citoslovce

 • nebývá odděleno čárkou