• věty dělíme na několik druhů

Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti

Věta oznamovací

 • slouží k prostému sdělení
 • sloveso je v oznamovacím nebo podmiňovacím způsobu
 • věta je zakončena tečkou (.)

Věta tázací

 • slouží ke kladení otázek (zjišťovacích (odpověď ano, ne) a doplňovacích)
 • existuje i tzv. řečnická otázka, ne kterou odpověď neočekáváme
 • věta je zakončena otazníkem (?)

Věta rozkazovací

 • slouží k vyjadření příkazu nebo zákazu
 • sloveso je v rozkazovacím způsobu nebo v infinitivu
 • věta je zakončena vykřičníkem (!) nebo v mírnějším případě tečkou (.)

Věta přací

 • vyjadřuje přání
 • obsahuje částici (kéž, ať,…) a sloveso v indikativu nebo kondicionálu
 • věta končí vykřičníkem (!) nebo tečkou (.)

Věta zvolací

 • všechny typy vět můžeme vyslovit s velkým citovým zaujetím a potom je nazýváme zvolací (oznamovcací zvolací, tázací zvolací, rozkazovací zvolací, přací zvolací)
 • v písmu jsou zakončeny vykřičníkem (!); věty tázací zvolací mohou být zakončeny vykřičníkem i otazníkem zároveň (?!)

Druhy vět podle členitosti

Věta dvojčlenná

 • obsahuje pouze podmět a přísudek
 • podmět může být nevyjádřený
 • př.: Maminka vaří.

Věta jednočlenná

 • obsahuje pouze přísudkovou část
 • nejčastěji vyjadřují:
  • tělesné stavy (Bolí mě v krku.)
  • duševní stavy (Je mi smutno.)
  • přírodní jevy (Sněží.)
  • smyslové vjemy (V hodinách hrklo.)

Větný ekvivalent