Podmět vyjádřený a nevyjádřený

 • podmět vyjádřený se ve větě vyskytuje a podmět nevyjadřený se ve větě nevyskytuje, ale známe ho z kontextu a lze jej doplnit podle tvaru slovesa

Podmět holý rozvitý a několikanásobný

 • podmět holý
  • je jednoslovný a není rozvitý žádným dalším větným členem
 • podmět rozvitý
  • je jednoslovný, ale rozvitý jinými větnými členy
 • podmět několikanásobný
  • je víceslovný a může být rozvitý i dalšími větnými členy

Podmět všeobecný

 • podmět všeobecný se částečně podobá podmětu nevyjádřenému, avšak lze jej nahradit konkrétním podstatným jménem
 • má obecný význam (lidé, někdo, člověk)
 • často se objevuje v rčeních a příslovích
 • př.: Včera to dávali v televizi.