Formální vztahy

 • Shoda (kongruence)
  • závislí člen se shoduje s členem řídícím v pádě, čísle a rodě nebo osobě, čísle a rodě
 • Řízensot (rekce)
  • řídící člen určuje pád člnu závislého
 • Přimýkání (adjunkce)
  • řídící člen neurčuje tvar závislého členu

Významové vztahy

 • Přisuzování (predikace)
 • Určování (determinace)
  • mezi rozvíjejícími větnými členy kdy závislý větný člen blíže určuje či zpřesňuje význam členu řídícího
 • Přiřaďování (koordinace)
  • větné členy na sobě nejsou závislé a tvoří několikanásobný větný člen
 • Přistavování (apozice)
  • označuje totéž dvojím způsobem