Korán

 • byl sepsán v 7. století AD
 • je to svatá kniha Islámu
  • za autora je považován prorok Mohamed (sepisovali ho ale jeho žáci, případně jeho známí) podle jeho zjevení skrze archanděla Gabriela
  • tato zjevení se týkala morálních poznatků a víry v jednoho Boha
  • proběhla svatá válka (Jihad)
  • základem Islámu jsou sloupce víry
   • víra v jednoho Boha a jeho prorok je Mohamed
   • pětkrát denně se modli
   • dobročinnost
   • půst
   • jednou za život musí muslim absolvovat pouť do Mekky
 • korán znamená přednášení
 • je psán rýmovanou prózou
 • je dělen na kapitoly (súry) a je jich 114
 • inspiračním zdrojem byla Bible a různé řecké texty a arabská ústní slovesnost
 • řídí veškerý život muslimů