Konfucianismus

 • Konfucius
 • filosofie praktického života
 • dodržování obřadů a rituálů
 • umožní lidem, aby se jim ve společnosti dařilo
 • typická je lyrycká poezie

Pět knih

Kniha písní

 • lyrycké texty
 • v Evropě velmi slavné

Kniha proměn

 • filosofické dílo

Čtyři knihy

 • filosofické texty

Taoismus

 • Lao-ce
  • nevíme o jeho životě prakticky nic
 • docílení dokonalého života pomocí uvolnění a cvičení

Kniha o cestě a ctnosti

 • názory mistra Lao-ce

Básník Li Po

 • píše sám o sobě
 • částo píše o opilství

Básník Tu Fu

 • má vážnou a tragičtější poezii