• spojena s náboženstvím (hinduismem)
  • Brahma je stvořitel, naše skutky mají vliv na naše příští životy
  • také spojeno s budhismem
   • za zakladatele je považován princ Siddhárta Gautama
   • legenda praví, že byl nespokojený se svým životem, neviděl smysl svého života
   • stanovil cestu, která skrze sebezapírání a meditaci vede k pravému pokoji

Védy

 • vědění
 • posvátné básnické texty hinduismu
 • jsou psány v sanskrtu
 • rgvédy - hymny, oslavné texty

Púrány

 • eposy
 • obsáhlé básnické texty

Ramajáma

 • Ráma musí odejít
 • musí bojovat o svou ženu Sítu

Mahabharáta

 • vznikala asi 800 let
 • válka rodů

Sútry

 • odborné spisy

Kámasútra

- kniha rozkoše
- pojednání o erotice