• nejstarší civilizace

Epos o Gilgamešovi

 • 2000 BC
 • dlouho předáván ústní formou
 • veršované dlouhé básnické vyprávění s mnoha dějovými odbočkami
 • Děj:
  • Gilgameš je částečně člověk a částečně bůh
  • byl to Urucký král
  • bohové mu seslali přítele Enkidua, aby ho zkrotil
  • Enkidu se s Gilgamešem zpřátelí a bohové ho poté zabijí
  • Gilgameš se pak vydává na pouť za nesmrtelností, kterou nakonec nenajde
  • Gilgameš se v průběhu eposu mění a umírní se

Chamurapiho zákoník

 • obsahuje první zcela dochované zákony
 • některé zákony jsou psány veršovaně
 • psáno klínovým písmem