• s řeckou literaturou se nějkou dobu rozvijí souběžně
  • později přebírá řeckou vzdělanost a nechává se Řeckem inspirovat
  • přebírá žánry i mytologii
 • archaické období (300 - 200 BC)
  • rozvoj komedie
 • zlaté období (100 BC)
  • rozvoj prózy, filosofie a poezie
 • stříbrné období (100 AD)
  • úpadek poezie
 • pozdní (200 - 500 AD)
  • zánik říše (476 AD), konec starověku

Římské drama

Plautus

 • přebíral náměty z Řecka, ale vše zasadil do Římského prostředí
 • údajně napsal asi 120 komedií, dochovalo se 20
 • odstranil sbor, ale zavedl zpěvné árie

Komedie o hrnci

 • hlavním hrdinou je lakomec, který si zakope hrnec s pěnězi na zahradě

Lišák Pseudolus

Terentius

 • jeho komedie jsou elegantnější
 • zobrazuje vyšší společnost
 • dochovalo se 6 her

Tchýně

Kleštěnec

Seneca

 • psal tragédie

Římská poezie

Vergilius

 • pocházel z bohaté rodiny a získal tak vysoké vzdělání
 • po studiu se začal věnovat básnictví
 • jeho básně byly velmi populární, byl to oblíbenec císaře Augusta

Zpěvy pastýřké (Bukolika)

 • básně, ve kterých autor popisuje ideální život na venkově
 • ukazuje život v míru a blahobytu
 • bukolická báseň = básnický text, který oslavuje venkov a přírodu

Zpěvy rolnické (Georgika)

 • vzniklé na zakázku
 • zobrazeny rady rolníkům

Epos Aeneas

 • hrdinský epos
 • vznikla na zakázku císaře Augusta
 • měl být o římském lidu, podporoval politiku
 • Děj:
  • vypráví o trojském bojovníkovi Aenovi, který po trojské válce prchá
  • hledá novou vlast
  • v první části bloudí po moři
  • nakonec se usadí v oblasti Říma

Ovidius

 • je považován za jednoho z největších římských autorů
 • vzdal se svých veřejných funkcí a dal se na básnictví
 • píše o osobních věcech (láska, osobní prožitek)
 • byl velmi populární
  • zpočátku to byl oblíbenec císaře Augusta, ale později ho poslal do vyhnanství
 • občas zesměšňuje, byl vtipnější a veselejší

Metamorphosis

 • sbírka krátkých epických básní s tématy z řecké a římské mytologie
 • začíná to vznikem světa z chaosu a končí proměnou Cesarovy duše v kometu
 • staly se obrovským zdrojem inspirace umělců všeho druhu od středověku až po současnost

Umění milovat

 • rady mužům a ženám

Listy heroin

 • dopisy, které píšou milé svým mužům

Žalozpěvy

 • sbírka lyrických žalostných básní o vyhnanství

Římská próza

Cato

 • je považován za zakladatele římské prózy
 • byl to významný politik a státník
 • napsal spis podobný Vergíliově Georgice, O zemědělství
A ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.
Cato

Marcus Tullius Cicero

 • byl to významný řečník
Mýlit se je lidské, ale jen hlupák ve svém omylu přetrvává.
Cicero

Gaius Iulius Caesar

 • byl to římský císař, významný řečník a státník
 • psal i poezii, ale jeho spisy jsou významější

Spisy o válce Galské

 • o dobití Gálie

Zápisky o válce občanské

 • o osobních pocitech z občanské války

Petronius

 • posuzoval, co je esteticky krásné
 • působil na dvoře císaře Nerona, nakonec byl odsouzen, před rozsudkem spáchal sebevraždu
 • proslavil se románem Satyrikon
  • kombinuje klasickou prózu a veršovanou prózu
  • zesměšňuje negativní projevy římského života
  • známá část je Hostina u Trimalchiona

Marcus Aurelius

 • představitel stoické filosofie

Hovory k sobě

 • psáno řecky
 • tažení na území Slovenska
 • o životě, životních hodnot

Patristika

 • literatura katolické církve
 • filosofické, teologické spisy
 • má apologetický ráz (obhajují)

Sv. Agustýn

 • konvertoval ke křesťanství
 • žil hříšný život, později se stal dokonce biskupem

Vyznání

 • popisuje jeho cestu ke křesťanství

Hieronimus

 • je autorem překladu bible do latiny