Charakteristika

 • literaturu hodně ovlivňují velké společenské změny
  • po první světové válce dochází k přetváření monarchií na republiky
  • Rusko prochází socialistickou revolucí
  • v Německu a Itálii vstupuje do popředí nacismus (resp. fašismus)
 • v literatuře se objevuje detailní psychologie postav
 • díla nejsou tak zdlouhavá
  • neobsahuje tolik popisných pasáží
 • střídají se pozice vypravěče
 • objevují se avantgardní experimenty v poezii

Ztracená generace

 • ztracená generace (The Lost Generation) je označení pro spisovatele, kteří psali po první světové válce
  • označení bylo poprvé použito v díle Gertrudy Steinové
   • popisovala tím mladíky, kteří pracovali v jednoduchých pracích, vyjádřila tím jejich ztracenost a neštěstí
 • byli to relativně mladí autoři
 • účastnili se bojů ve válce
 • po válce hledají své místo ve společnosti, své nové hodnoty
 • v díle se objevuje sklamání a skepse, rozklad tradičních hodnot
 • hrdinové jsou apatičtí a utíkají ze světa, nenavazují dobře vztahy, nesnaží se dosáhnout tradičních cílů, nezajímají je běžné starosti lidí, žijí povrchně

Ernest Hemingway

 • 1899 - 1961
 • prozaik, novinář
 • v díle jsou autobiografické prvky
 • žil v Americe, ale také po Evropě
  • ve Španělsku působil jako novinář
 • měl rád napětí, jezdil na lovy, účastnil se byčích zápasů
 • po druhé světové válce pobýval na Kubě
 • trpěl depresemi a spáchal sebevraždu
 • píše metodou ledovce
  • eliminuje nepodstatné a texty jsou úsporné
  • i velké dějové události popisuje stručně, předpokládá, že vše ostatní plyne z věci samotné
  • popisuje pouze to, co je na první pohled vidět

Dílo

 • Sbohem, armádo
  • román
  • milostný příběh s tragickými motivy
  • líčí osudy amerického dobrovolníka
  • odehrává se v Itálii v lazaretě
  • vysvětluje nesmyslnost zabíjení, ukazuje vztahy mezi vojáky
 • Komu zvoní hrana

  Never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee.

  • román
  • španělská občasnká válka
  • o partizánovi Jordanovi zamilovaném do dívky Marie
  • Jordan je v bojích zraněn, ale odmítl pomoc
  • zbdzdil pronásledovatele
 • Stařec a moře
  • novela
  • hlavní postavou je stařec, který loví ryby
  • zaučuje chlapce, ale rodiče chtějí, aby se učil s někým úspěšnějším
  • stařec se vydá na moře a chce dokázat, že umí lovit ryby, zachytí velkou rybu, která ho odtáhne na moře
  • podaří se mu ji ulovit, ale je přepaden žraloky, kteří rybu sežerou, zbyde jen kost

William Faulkner

 • nedostudoval a neusadil se
 • rodiče byli aristokratičtí otrokáři ### Dílo
 • Jižanská sága
  • obsahlé generační romány
  • trilogie: Vesnice, Město, Sídlo
  • komplexní psychologie a kombinace pohledů postav
 • Divoké palmy
  • pomalý kratký román ## Francis Scott Fitzgerald
 • scénárista ve 20. letech
 • kvůli penězům psal do Saturday Evening Post
  • přesto se zadlužil

Dílo

 • Na prahu ráje
 • Krásní a prokletí
 • Velký Gatsby
  • nešťastný bohatý člověk, toužící po lásce
  • kritika aristokracie
 • Něžná je noc
  • psychiatr si vezme svoji pacientku

John Steinbeck

 • čerpá z venkova Kalifornie o osudech lidí a kritice společnosti
 • v díle prostí lidé potkají nevšední osudy
 • získal nobelovu cenu za literaturu

Dílo

 • Hrozny hněvu
  • kritický román o farmářích z doby hospodářské krize
 • Na východ od ráje
  • román z kalifornského venkova
  • paralela bratrů ráje ve sporu dvou rodin
 • O myších a lidech
  • novela vzdálených příbuzných Lennieho a George
  • sní o společném hospodářství
  • Lennie je zaostalý a George se o něj musí starat
  • po nechtěné vraždě Georgovi ženy Lenniho sám zastřelí ## Upton Sinclair
 • román Džungle

Pražští němci

 • je to skupina autorů, kteří psali německy, ale pobývali v Česku

Franz Kafka

 • narodil se do německé židovské rodiny
  • jeho nejbližší byli zavražděni v koncentračních táborech
 • nikdy se neoženil, byl osamělý
 • měl malé sebevědomí
 • vystudoval práva
 • onemocněl tuberkulózou a značnou část života trávil v sanatoriích, nakonec na ni i zemřel
 • často píše o zcela absurdních věcech
 • v jeho dílech je typická odloučení hlavní postavy
  • hlavní postava příjmá mechanizaci života
 • postavy jsou nejasné, nemají jména nebo příjmení
  • naznačuje tím všeobecnou platnost svých děl
   • díla nejsou vázána na konkrétní postavy

Dílo

 • Proces
  • povídka
  • hlavní hrdinou je Josef K.
  • jednoho dne příjdou Josefa K. zatjnout, ale on neví za co
  • Josef K. je obžalován, ale nevím z čeho, je vystaven několika soudním řízením, mezi nimi je na svobodě
  • nakonec je Josef K. odsouzen k smrti a popraven
 • Proměna
  • absurdní román
  • Řehoř se jedou ráno probudí jako brouk
  • řeší jiné věci něž bychom čekali
   • nezajímá ho, že je brouk, ale že mu to způsobuje komplikace v životě
 • Zámek
 • Amrika

Gustav Meyrink

 • byl fascinován příběh staré Prahy

Dílo

 • Golem

Franz Werfel

 • jeho dílo mělo obrovksý úspěch
 • byl židovského původu
 • většina děl má morální podtext
 • hrdinové jsou příklady dobra, očisty a lásky
  • jsou to kladní hrdinové
 • jeho romány jsou velmi dlouhé
 • často se vyskytují biblické motivy

Dílo

 • Čtyřicet dnů
  • román
  • odehrává se během první světové války
  • zachycuje osudy arménsé menšiny v Turecku
  • hlavní postava se synem se jedou podívat do vesničky, z které pochází
  • ve vesničce se čtyřicet dní brání turecké přesile
  • až čtyřicátý den přichází mezinárodní pomoc, ale hlavní postava odmítá odjet, protože při obraně jeho syn zemřel
  • na konci hlaní postava umírá taky

Egon Erwin Kisch

 • byl židovského původu
 • věnoval se novinářské činnosti
 • měl excelentní znalost češtiny
 • snažil se psát o věcech, které si mohl sám zjistit
  • snažil se být při tom
  • vyskytoval se u několika kriminálník
 • přezdívalo se mu Zuřivý reportér nebo Pražský pitaval

Dílo

 • Pasák
 • Zuřivý reportér

Francie

Marcel Proust

 • 1871 - 1922
 • pocházel z bohaté rodiny
 • psal moderní prózu
 • hodně cestoval a byl sociálně aktivní
 • spolutvůrce moderního románu
  • nejednotná kompozice
  • volně propojené obrazy
 • uplácel za dobré recenze

Dílo

 • Hledání ztraceného času
  • román
  • psáno v ich-formě
  • prolínání faktů s doměnkami
  • básnické ozoby
  • obraz francouzské společnosti ve druhé polovině 19. století

Romain Rolland

 • 1866 - 1944
 • hudební a literární kritik
 • získal Nobelovu cenu za literaturu
  • věnovanou částku daroval charitě
 • stavěl se proti nacismu, fašismu a komunismu
 • psal eseje, životopisy, novely a romány

Dílo

 • Jan Kryštof
  • románová epopej
  • oslava umění
  • inpirováno dílem Ludwiga van Beethovena
  • touha po spravedlivější společnosti
  • kompozice je inspirována strukutrou symfonie
 • Okouzlená duše
  • román
  • hlavní hrdina se staví proti nespravedlnosti
  • chce lásku a svobodu
 • Dobrý člověk ještě žije
  • román
  • zobrazuje francouzský venkov
  • hrdina přes všechny těžkosti nepropaá skepsy
 • Petr a Lucie
  • novela
  • jedna dějová linka s pointou
  • děj se odehrává během první světové války
  • hrdiny jsou mladí lidé
  • typický je kontrast
  • na Velký pátek jsou při bombardování pohřbeni zaživa v kostele, kde na ně spadne mohutný pilíř

Antoine de Saint-Exupéry

 • 1900 - 1944
 • novinář
 • měl zájem o letectví, ale během jednoho z letů se ztratil
 • v díle se vyskytují motivy letectví, filosofické myšlenky

Dílo

 • Citadela
  • román
  • soubor úvah, fiktiních rozhovorů a dějových poselství
  • nedokončeno
 • Malý princ
  • folosofická pohádka
  • hledání smyslu života
  • Malý princ se potká s letcem, který havaruje
  • Malý princ navštěvuje různé planetky a prozkoumává ho očima dítěte
  • prince uštkne had a skončí na své rodné planetce

Anglie

James Joyce

 • psal moderní a avantgardní prózu
 • žil v Dublinu a časot se jeho děje v něm odehrávají

Dílo

 • Odysseus
  • román
  • odkaz na Homéra
  • děj se odehrává během jednoho dne na začátku 20. století
  • Leopold Bloom zažívá během dne to, co Odysseus zažívá během 10 let
  • příběh je zakončený erotickým snem Leopoldovi manželky

John Galsworthy

 • prozaik a dramatik
 • psal klasické románové ságy
 • děje se odehrávají ve viktoriánské Anglii

Dílo

 • Sága rodiny Forsytů
  • tři romány a dvě povídky (mezihry)
  • seriálová podoba
  • rodina lpí na majetku a rodině, jsou to obchodoníci a továrníci
  • mladá generace mění hodnoty

George Bernard Shaw

 • prozaik, dramatik
 • ovlivnil světové mínění
 • jeho dílo je značně rozsáhlé
 • jeho satiry se delí na neutěšené (útočné a končí pesimisticky) a utěšené (končí smířlivě)

Dílo

 • Domy pana Sartoria
 • Živnost paní Warrenové
 • Válka a hrdina
 • Člověk nikdy neví
 • Pygmalion
  • komedie, satira na viktoriánské představy společenských tříd
  • klasická struktura v 5 dějstvích
  • Líza je chudá a mluví angličtinou spodiny, chtěla by mít květinářství
  • profesor fonetiky Higgins neumí udržet emoce a nemá k Líze úctu, ale snaží se ji naučit správné výslovnosti a správným mravům, obléká ji do hezkých šatů
  • Pickerin je často u Higginse a k Líze se chová uctivě

Rusko

 • socialistický realismus
  • styl psaní
  • opěvující komunistické myšlenky a boje za revoluci
  • prostředí je často dělnické

Maxim Gorkij

 • spisovatel, dramatik, básník
 • hlavní autor socialistického realismu
 • něikolikrát emigroval a znovu se vrátil do Ruska
 • nebál se šířit své názory
  • pravděpodobně byl otráven

Dílo

 • Matka
  • politický román
  • dělnická rodina žije ve velmi různých poěmrech
  • revoluční myšlenky
 • Na dně
  • filosofické drama
  • soudobé
  • většina se odehrává ve sklepech a noclehárnách ## Ivan Bunin
 • prozaik, básník, překladatel
 • cestoval po světě
 • získal Nobelovu cenu
 • kritizoval revoluci a musel emigrovat

Dílo

 • Míťova láska
  • novela
  • citové vzplanutí
  • vztah má trhliny
  • končí rozchodem a sebevraždou

Boris Pasternak

 • básník, prozaik a překladatel
 • odmítl převzít Nobelovu cenu
 • podílel se na obraně Moskvy před nacisty
 • jeho ranná tvorba je poetická
  • byl členem futuristické skupiny LEF
  • psal přírodní lyriku
  • v poezii projevoval svou lásku k Rusku a ruské přírodě
 • vrcholem jeho tvorby je próza

Dílo

 • Blíženec v oblacích
 • Sestra má - život
 • Druhé zrození
 • V ranních vlacích
 • Když se vyčasí
 • Doktor Živago
  • román
  • psaný deset let
   • byl vydán po pádu SSSR
  • neideologicky stvárnil období kolem bolševické revoluce
  • zachycuje mnoho postav a vztahů, většina žije sama
  • autobiografické prvky (v pocitech hlavní postavy)
  • Pasternak byl kvůli románu vyloučen se svazu sovětských spisovatelů

Michail Bulgakov

 • dramatik, prozaik a vojenský lékař
 • poslavil se svými fejetony
 • satiricky zachycuje realitu života kolem revoluce (chudoba, těžký život, alkoholismus, omezenost a manipulace)
  • nemusel emigrovat
 • nikdy nepsal v prokomunistickém duchu, ale nevyjadřoval se přímo proti režimu
  • jeho díla byla zakázána
 • chtěl emigrovat, ale nebylo mu to povoleno
 • v jeho díle jsou typické snové, fantaskní a nadpřirozené motivy
 • zdramatizoval několik prozaických děl

Dílo

 • Dny Turbinových
 • Útěk
 • Zojčin byt
 • Zápisky mladého lékaře
 • O prospěšnosti alkoholismu
 • Psí srdce
 • Osudná vejce
 • Mistr a Markéta
  • román
  • magický realismus
  • rokupis byl spálen
   • Bulgakov ho potom psal zpaměti znovu
  • polemika s ateistickou propagandou SSSR, všudypřítomnost dobra a zla v každém člověku