Úvod

 • vzniká ve Francii
  • v 17. století
 • důraz je kladen na rozum

Vysoká literatura

 • zpracovává vznešená témata
 • líčí urozené hrdiny
 • náměty většinou z antiky
 • veršovaný vyšší jazyk
 • primárně pro vzdělané
 • tragédie
 • ódy
  • oslavná báseň
  • nemá děj
  • někdy doplněno hudbou
 • hymnus
  • oslavná baseň oslavující největší lidské hodnoty
  • vznešenější než óda
 • elegie
  • žalozpěv
 • epos
  • zcela vážně psané
  • jasně dané normy

Nízká literatura

 • zobrazuje život měšťanstva i venkovanů
 • často komicky
 • nemají tak přísná pravidla
  • je však nutné dodržovat žánr
   • nesmí docházet k mísení žánrů
 • komedie
  • vystupují neurozené postavy
  • končí většinou dobře
 • bajka
  • pro ponaučení a pobavení
  • legrace z mocných, bohatých
  • zvířata s lidskými vlastnostmi
  • veršované

Francie

Pierre Corneille

 • často zobrazuje konflikt povinnosti a citu
  • povinnost vždy vyhraje
 • postavy se shodují se společenskými normami
  • jsou zcela racionální
 • píše většinou hrdinské tragédie

Cid

 • ispirováno Písní o Cidovi
 • hlavními postavami jsou Jiména a Don Rodrigo
 • otec Jiménu urazí otce Rodriga
  • Rodrigo musí pomstít za urůžku svého otce
  • v souboji Rodrigo zabije Jiménina otce
  • Jiména se chce pomstít
  • Jiména požádá krále aby byl Rodrigo potrestán
  • Rodrigo je nakonec poslán do bojů
  • ve finále je v bojích úspešný, získá přezdívku Cid a je tím očištěn a získá milost
  • na závěr se vezmou

Jean Racine

 • píše většinou psychologické tragédie
 • zobrzuje vášně postav
  • často jsou to egoistické vášně
 • hlavní postavy se většinou neadaptují a jsou vaporizovány
  • vášně, kterým hrdinové podlehnou ničí jak je, tak jejich okolí

Faidra

 • hlavní hrdinka je zmítána erotickými vášněmi
 • veršovaná forma

Molière

 • psal komedie
 • využívá princip deus ex machina
 • působil u kočovných herců
 • při závěrečné scéně své hry upadl na jevišti do bezvědomí a brzy zemřel

Tartuffe

 • hlavní postavou je pokrytec
 • získá důvěru jeho přítele Orgona
 • téměř zničí rodinu
 • na konec Oregon prohlédne Tartuffovy intriky a je zachráněn králem

Lakomec

 • děj je docela komplikovaný kvůli relativně vysokému počtu postav
 • je o lakomci Harpagonovi, který si chce vzít za ženu Marianu, milenku jeho syna
 • dcera si chce vzít svého služebného, ale Harpagon chce, aby si vzala boháč Anselma
 • nakonec děti se svými milenci vydírají Harpagona, když mu ukradnou e ho truhlici peněz
 • Anselm nakonec vyjde jako otec obou milenců Harpagonových dětí

Jean de la Fontaine

 • psal bajky
 • jsou mířené proti soudobé společnosti
 • jsou inspirovány Ezopem

Itálie

 • commedia dell' arte
  • zakládá se na imrpovizaci a typizaci postav
  • hraje se v maskách

Rusko

Ivan Andrejevič Krylov

 • psal bajky
 • kritika lidských vlastností
 • mají sociální podtext

Literatura osvícenství

 • osvícenství
  • myšlenkový směr
  • hlavními myšlenkami jsou rovnoprávnost a svoboda
  • kritizuje absolutistický systém
  • racionalismus
  • kritizuje církev
  • důraz na výchovu a vzdělání
 • nejvíce se projevuje ve Francii

Velká Encyklopedie

 • Encyklopedie neboli Racionální slovník věd, umění a řemesel
 • vychází ve Francii mezi lety 1751 a 1772
 • kolektiv autorů (encyklopedisté)
 • 17 svazků textů a 11 svazků ilustrací
 • je to shrnutí dosavadních poznatků o přírodě a společnosti

Denis Diderot

 • materialistický filosof, kritik a spisovatel

Jeptiška

 • román
 • psaný formou dopisů
 • vyprávění dívky Zuzany zavřené proti své vůli do kláštera

Jakub fatalista

 • filosofický román
 • konfrontace 2 životních postojů fatalismu a svobody
  • fatalismus
   • víra v osud a odevzdání osudu
   • přesvědčení, že všechno je předem dáno osudem
 • je o putování sluhy a jeho pána
 • při putování vedou diskuse a dostávají se do různých situací, které umožňují zamyšlení

Voltaire

 • filosof, historik, spisovatel
 • vystupoval kriticky proti despocii, náboženství
 • byl přední osobnost své doby
 • bohatá korespondence

Candide neboli optimismus

 • filosofický román
 • hlavní hrdina je Candide
  • prochází různými životními situacemi a dobrodružstvími
  • mnohdy velmi bizarními
   • zvláštními, neobvyklými
  • velké množství neskutečných příhod
  • kritika zvůle absolutistické moci, prodejnosti soudů, příjímání všeho jako Božího řízení
  • Candide nakonec poznává, že závisí na něm samotném, jaký bude on sám i jeho život

Charles Louis de Montesquieu

Duch zákonu

 • autor rozebírá společneská zřízení
 • vyslovuje jejich vlastnosti
 • vystupuje proti dispocii a jako ideální zřízení považuje republiku
  • připouští ale i nedespotickou monarchii

Perské listy

 • román v dopisech
 • hlavní postavou je Peršan Uzbek a jeho přítel
  • prochází Evropou za vzděláním
  • píší o svém putování a poznávávní domů
  • díky tomu, co vidí, se stávají osvícenskými mysliteli
  • když se vrátí zpět do Persie, chová se stejně jako se chová předtím a v jeho osobním životě nedojde k žádnému posunu
  • nakonci se jedna z Uzbekových žen zabije aby vystoupila proti Uzbekovi

Daniel Defoe

 • anglický autor
 • hlásal myšlenky osvícentsví, hlavně racionalismus a optimismus

Robinson Crusoe

 • je to dobrodružný román
 • hlavní postava Robinson se přes nevoli svých rodičů stane námořníkem
  • ztroskotá na pustém ostrově
  • přežívá tam díky svému rozumu a víře v Boha 28 let
 • Robinson je obrazem ideálního bílého může kolonizujícícho mimoevrospká území

Johnathan Swift

 • anglický satirik a básník
 • jeho uvažování ho dovedlo ke skepticismu k lidem a společnosti

Gulliverovy cesty

 • je to fantastický cestopis
 • psané formou satyry
 • hlavní postava Gulliver popisuje svoje cesty
  • kapitán podniká cesty, na kterých se setkáváv se zajímavými lidmi
 • kritizuje společnost a společenské mravy