Úvod

 • 2 pol. 19. stol.
 • pro architekturu je typický historismus a elektismus
 • dochází k velkému rozvoji přírodních věd, sociologie a psychologie
 • prvky realismu se objevují už v antice
 • zobrazuje realitu tak jak je
  • nepřikrášluje
 • v postavách převládá střední a nižší společenská vrstva
 • vypravěč vypráví er-formou
 • kritický realismus
  • pojmenovává problémy společnosti
 • naturalismus
  • odnoš realismu
  • projevuje se ke konci 19. stol. ve Francii
  • zobrazuje přirozeného člověka
   • často negativně (bída, alkoholimsus)
  • tvrdí, že vše lze popsat vědecky
   • pozitivismus
  • determinace
   • předurčení podle rasy, prostředí, genetické výbavy, doby a místa
 • román
  • nemá tak rychlý spád
  • mnohdy jsou vícedílné
 • realistiká povídka
  • soustředěna na jednu postavu a její okolí
  • píše se i nespisovným jazykem
   • poprvé se tak dostává do popředí
  • zobrazují reálný, běžný život

Rusko

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

 • byl proti carskému režimu a byl proto nějakou dobu v exilu
 • měl duševní problémy
  • bratrova smrt ho silně zasáhla
 • snažil se o nápravu společnosti
 • pocházel z bohatší rodiny
 • věnoval se literatuře v novinách
 • psal hlavně romány, novely a romány v dopisech
 • mezi postavami se vyskytují hlavně prostitutky, trestanci a alkoholici
 • trpěl epilepsií

Zločin a trest

 • román
 • Raskalnikov zabije lichvářku Soňu
 • je pro svět zbytečný, ale obhajuje si to nedostatkem peněz
 • teorie společenského pokroku prostřednictvím “velkých lidí”

Idiot

 • román
 • kníže Myškin je bezelstný a hodný, proto je to idiot

Bratři Karamuzovi

 • otec má tři syny
  • jeden je nemanželský
  • ostatní jsou z různých manželství
 • nemanželský syn zabije svého otce a hodí to na nejstaršího obratra

Zápisky z mrtvého domu

 • autobiografický román
 • traumatické zážitky z vyhnanství na Sibiři
 • popis vězňů a jejich životů

Nikolaj Vasiljevič Gogol

 • narodil se na Ukrajině
 • je považován za zakladatele ruského realismu
 • po studiích se přidal k herecké společnosti
  • nebyl úspěšný
  • začal se zde věnovat psaní
 • přítel Puškina
 • díla byla kritizována
  • stal se úředníkem a profesorem
  • později se vrátil k psaní
 • odsuzoval společnost, malichernost
 • psal ironicky a sarkasticky
 • psal lidovou tvorbu
 • později svého díla litoval, chtěl se vydat duchovní cestou
 • zemřel předčasně na depresi, vyčerpání a hlad

Večery na samotě u Dikuňky

 • povídky
 • romantické prvky (napětí, tajemnost)
 • inspirace ukrajinským folklórem

Petrohradské povídky

 • povídky z Petrohradu
 • romantické prvky

Mrtvé duše

 • satirický román
 • původně trilogie, napsán byl ale jen první díl
 • měl se podobat stukturně Božské komedii

Revizor

 • satirické drama
 • 5 dějství
 • kritizuje úplatkářství, podvody a lidskou hloupost
 • do městečka má přijít revizor a lidé se ho bojí, protože jejich městečko je ve špatném stavu
 • do městečka přichází Chlestakov, o němž si lidé myslí, že je opravdový revizor
 • on je v tom nechá a lidé se o něj starají, všechno mu dávají
 • pochlubí se o tom svému příteli v dopise, ale provalí se to, Chlestakov potom odchází
 • po jeho odchodu přichází pravý revizor

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • 1828 - 1910
 • pocházel ze šlechtického rodu
 • byl pedogogem a filosofem
 • psal romány
 • studoval a rok strávil ve vojenské službě
 • potom cestoval po Evropě a po návratu se stal pedagogem na škole, kde studoval
 • snažil se o budování lepší společnosti
 • odmtal násilí
 • znal se s Masarykem
 • typické znaky:
  • pravdivost a skutečnost
  • komplexní psychologie postav
  • problémy vyšší společnosti

Vojna a mír

 • historický román
 • má čtyři díly
 • zobrazuje Napoleonovo tažení do Ruska a poměry v ruské společnosi
 • dva muži se zapíší do války z různých důvodů, cítí k ní odpor a oba se zamilují do dívky
  • Andrej Bolhonskij, Pierre Bezudnov, Nataša Rostova

Anna Karenina

 • román
 • řeší otázku mužské a ženské nevěry
 • Anna Karenina je šlechtična, která se provdá za vysokého úředníka
 • zamiluje se do důstojníka a přizná se
 • společensky se tím znemožní a nemůže vídat svého syna
 • má výčitky, trpí bez syna a spáchá sebevraždu

Anton Pavlovič Čechov

 • 1860 - 1904
 • prozaik a dramatik
 • původně byl lékař, ale ze zdravotních důvodů toho musel nechat
 • začaů psát
 • psal primárně realistické povídky
 • měl velký smysl pro detail a dával důraz na podrobnou charakteristiku postav
 • kritizoval úplatkářství a poměry ve společnosti obecně
 • psal humorně

Povídky

 • Chameleon
  • strážmistr najde psa a chce ho utratit
  • bojí se ale, žem aptří někomu jinému a nakonec ho neutratí
 • Smrt úředníka

Divadelní hry

 • společenská témata
 • velmi lyrické
 • pozornost věnoval psychologii postav
 • Tři sestry
 • Višňový sad
  • změna společnosti
  • mění se hodnoty
  • lidé hladí na to, co vynese, spíš než na to, co je mravné

Francie

 • literatura zachycuje celou lidskou společnost

Honoré de Balzac

 • 1799 - 1850
 • pocházel z měšťanského stavu a usiloval o získání šlechtického titulu
 • napsal velké množatví děl
 • jako mladý se dostal do Paříže a snažil se uživit spisovatelstvím
 • ze začátku psal různé žánry, často na zakázku
  • objevuje se u něj černý román
   • je to román s velmi napínavým dějem a hororovými prvky
 • žil nad své poměry, často se dostával do dluhů a dovedlo ho to k několika pokusům o sebevraždu
 • po nějaké době se rozhodl psát jiný žánr

Lidská komedie

 • je to dílo snažící se zobrazit celou francouzskou společnost
 • je to cycklus více než 100 románů
  • v každém zachycuje jistý společenský aspekt
  • jsou rozděleny na tři tematické celky: mravy, filosofie a analytika
  • nejvíce se proslavili 3
 • je insporována Božskou komedií
 • Otec Goriot
  • otec Goriot má dvě dcery
  • celý život se jim věnuje, živí je a dává jim peníze
  • nakonec se obě provdají za šlechtice
  • dcery se otci zcizí a stydí se za něj
  • dcery nepříjdou za otcem ani na smrtelnou postel
 • Ztracená iluze
  • basník Lucien hledá své místo ve světě, nechce se zaprodat
  • jeho sestra se provdá za jeho přítele Darida
  • po zbohatnutí je zhnusen společností a chce spáchat sebevraždu
   • nakonec je zachráněn knězem Hexxerou
 • Lesk a bída kurtizán
  • zobrazuje nespravedlivou společnosti s úplatky a známostmi
  • kurtizána je prostitka na spodině společnosti
   • v tomto románu je jí Ester

Gustave Flaubert

 • 1821 - 1880
 • tvořil v období přechodu mezi romantismem a realismem
 • studoval práva, seznámil se zde s Victorem Hugem
 • dalšího stuia se vzdal kvůli epilepsii
 • byl finančně zajištěný a svá díla často přepacovával
 • hodně cestoval
 • objektivně zachycoval psycholoické problémy

Paní Bovaryová

 • román
 • podobá se Anně Karenině
 • Emma je nevěrná svému muži
 • zjistí, že její milenec ji má jen pro zábavu a ne z lásky
 • prožívá spoustu zklamání a vrací se zpět k manželovi
 • když hrozí, že všechno vyjde najevo spáchá sebevraždu

Citová výchova

 • román
 • Fréderick je snílek, ale nic pro jejich dosažení nedělá
 • neustále se utápí ve zklamání a beznaději z nečinnosti

Bouvard a Pécuchet

 • román
 • seznamuje čtenáře se soudobou vědou
 • dva písaři se přesouvají ne venkov, kde dělají různé pseudoveděcké pokusy
 • každý skončí groteskní katastrofou

Émile Zola

 • 1840 - 1902
 • byl hlavních představitelům naturalismus
 • část dětství pobíval na venkově, ale později se vrátil do Paříže
 • do společnosti v Paříži se dostal díky svému příteli malíři Paulu Cézannemovi
 • pracoval v nakladatelství
 • zemřel na otravu oxidem uhelnatým náhodou ve spánku po ucpání komínu

Tereza Raquinová

 • román
 • je to tragický příběh ženy, která touží po změně v monotónním životě
 • spolu se svým milencem zavraždí manžela
 • výčitky svědomí a neutěšené prostředí je nakonec oba doženou ke společné sebevraždě

Rougon-Macquart

 • je to cyklus 20 románu, ve kterým studuje rodinu Rougon-Macquartových
 • podobá se Lidské komedii
 • prostřednictvím osudů členů této rodiny popisuje společnost konce 19. století
 • některé postavy se objevují ve více dílech a vyvíjejí se
 • Břicho Paříže
  • odehrává se na velké pařížské tržnici
  • mladý Florent uteče z galejí a tajně žije v Paříži
  • stane se inspektorem tržnice
  • jeho minulost se ale projeví a je odsouzen k vyhnanství
 • Zabiják a Nana
  • jsou to volně na sebe navazující romány
  • Zabiják je o rodině dívky Gereaisi, kterou její manžel opouští
  • nový manžel se zraní, příjde o práci a na nedlouho potom zemře
  • Nana je o osudech Gereaisi
  • stane se luxusní prostitutkou, která svoje milence dožene až na dno společnosti a využívá je
  • její syn poté umírá na neštovice a později na ně umíra i ona sama
 • Germinal
  • je o boji francouzských horníků za lepší životní podmínky a o založení dělnického hnutí

Guy de Maupassant

 • 1850 - 1893
 • byl to spisovatel a novinář
 • pocházel z vyšších vrstev
 • jeho tvorba je ovlivněna silně nejen realismem, ale také naturalismem
 • část studií trávil na církevním internátu, odkud byl vyloučen
 • po prusko-francouzské válce pracoval jako úředníl, předtím studoval práva, ale ta nedostudoval
 • své dílo napsal v relativně krátké době
  • jedná se primárně o povídky (ca. 300) a jen několik románů

Kulička

 • povídka
 • je to podobenství francouzské společnosti
 • popisuje počestné a vážené občany, ze kterých se vyklubou sobci a pokrytci

Miláček

 • román
 • hlavním hrdinou je Georges Duroy, úředník
 • svoji kariéru vybuduje využíváním mocných a bohatých žen

Příběh jednoho života

 • román
 • je o dívce Janě, která je vychovávána v kláštěře
 • po sňatku se střetává s realitou

Petr a Jan

 • román
 • zachycuje ralitu mezi zcela odlišnými bratry

Anglie

Charles Dickens

 • píše ve stylu kritického romantismu
 • měl náročné dětství
  • otec rodinu zadlužil a šel za t odo vězení
  • od 12 let pracoval v továrně a živil rodinu
  • stalo se to jeho ústředním tématem
 • od 15 let se věnoval psaní a novinářství
  • psal humoristický seriál na pokračování pro noviny
 • později začal psát vlastní díla

Kronika Pickwickova klubu

 • humoristický román
 • vydělal si tím
 • skupina mužů si založí klub a pořádají výpravy na venkov
 • každá výprava končí katastrofou, klub nezvládá normální situace

Oliver Twist

 • román
 • Oliver vyrustá v sirotčinci
 • hladoví a za sa smělost žádosti o přidání jídla je potrestán
 • je vyslán na nucené práce, odkud uteče
 • bylo s ním tvrdě zacházeno
 • v Londýně se dostane do zločinecké bandy
 • ujme se ho potom laskavý pán, který zjistí, že má nějaké příbuzné a zdědí peníze

David Copperfield

 • román
 • chlapec zažil domácí násilí a tvrdé zacházení
 • odchází a hledá své uplatnění

Charlotte Brontëová

 • psala poezii ale nejvíce ji proslavila její próza
 • některá díla psala se svým bratrem

Jana Eyrová

 • román s autobiografickými prvky
 • Jana vyrůstá v sirotčinci, kde je s ní krutě zacházeno
 • v 18 odchází a pracuje jako vychovatelka u bohaté rodiny
 • v rodině se seznámí s otcem bez maminky

Emily Brontëová

 • objevuje se u ní prvky realismu i romantismu
 • vydávala pod pseudonymem

Na větrné hůrce

 • román
 • objevují se v něm motivy romantické (nenávist, msta, tajemno, nenaplněná láska) a realisitcké (psychologie postav, popis prostředí)

Norsko

Henrik Ibsen

 • byl to dramatik
 • psal moderní dramata
 • působyl jako politik a vyslanec
 • jeho hry byly populární už za jeho života
 • upouští od klasického dělení na komedie a tragédie

Nora

 • drama
 • často se uvádí pod jiným názvem (Domov loutek, Dům pro panenky)
 • naráží na rovnocenné postavení muže a ženy a manželství
 • Nořin manžel je bohatý, pracuje v bance
 • vyhodí jednoho zaměstnance, který pak Noru vydíra na základě zfalšovaného podpisu svého otce
 • Nora se nakonec přimluví, ale manžel odmítne
 • později přijde dopis o zfalšování
 • manžel zakáže Noře styk s dětmi, ale zůstane s ní, později ji chce vzít na milost
 • Nora od manžela ale sama odejde, protože nechce být mužskou loutkou

Polsko

Henryk Sienkiewicz

 • získal Nobelovu cenu za literaturu
 • psal historickou prózu na polské dějiny
  • je částečně vlastenecká
  • na křesťanské a antické motivy

Pouští a pralesem

 • dobrodružný román pro mládež
 • vypráví o unesených dětech, které pralesem utíkají a putují zpět

Trilogie Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wolodiyjowski

 • romány
 • byla napsaná pro nesvobodné Poláky
 • postavy se prolínají
 • vypráví o bojích proti Ukrajině, Švédsku (třicetiletá válka) a Turkům

Quo vadis

 • román
 • odehrává se v Říme v době vlády císaře Nerona
 • po Římském požáru jsou pronásledováni křesťané
 • vystupují v něm i skutečné postavy
 • název pochází z křesťanského příběhu o apoštolovi Petrovi, který při odchodu z Říma potká Ježíše a ptá se se kam kráčí (Quo vadis, domine?)