Úvod

 • 14.- 16. století
 • z francouzského renaissance - znovuzrození
 • vrací se antické pojetí člověka
 • rozvoj měšťanské vrstvy
 • pokračování reforamce
 • vynález knihtisku
  • Johannes Gutenberg
  • první polovina 15. století
  • prvotisk (inkubálie)
   • knihy vytištěné do roku 1500
  • větší dostupnost knih

Humanismus

 • myšlenkový směr
 • odklon od náboženských otázek
 • zabývání se pozicí člověka ve společnosti

Racionalismus

 • rozum jakožto hlavní vlastnost člověka
 • obrovský rozvoj přírodních věd
  • astronomie
   • Koperník, Kepller, Bruno, Galilei
   • heliocentrický model vesmíru
    • středem vesmíru je Slunce
  • anatomie
   • studium lidského těla

Umění

 • všěstranost umělců
 • témata:
  • člověk
  • krása lidského těla
  • antika
  • náboženské motivy
 • objev perspektivy
 • upouštění od církevních staveb

Leonardo da Vinci

 • sochař, malíř, vynálezce, hudebník a basník
 • studie lidského těla
 • díla:
  • Dáma s hranostajem
  • Poslední večeře
  • Gioconda

Michelangelo Buonarotti

 • sochař, malíř, básník a stavitel
 • díla:
  • Mojžíš
  • David
  • Pieta
  • výzdoba Sixtínské kaple
  • Posledné soud
  • sonety

Rafael Santi

 • malíř líbezných madon

Sandro Boticelli

 • dovršní italské renesance

Literatura

 • v národních jazycích
  • latina upadá
 • nový pohled na ženu
  • žena je iniciátor
  • je to rovnocená partnerka
 • antické a biblické motivy
 • erotika
 • nové žánry
  • novela
  • villonská balada
 • rozkvět dramatu

Itálie

 • centerm umění je Florencie

Dante Alighieri

 • dlouho působil ve Florencii
 • byl souzen kvůli kacířství a byl vykázán z Florencie
 • Beatrice
  • obrovská inpirace
  • jako mladá zemřela
 • psal italsky i latinsky

Božská komedie

 • duchovní epos
 • končí spasením duše
 • vznikala asi 20 let
 • části:
  • předzpěv
   • alegorie lesa
   • básník bloudí
   • 3 šelmy: pardál, lev a vlčice (smyslnost, pýcha, lakomství)
  • peklo
   • 33 zpěvů
   • provází ho Vergillius
  • očistec
   • 33 zpěvů
   • provází ho Vergillius
  • ráj
   • 33 zpěvů
   • prochází ho Beatrice

Francesco Petrarca

 • považován za otce humanismu
 • kněz a básník
 • korespondence s Karlev IV.
 • Laura
  • žena, kteoru miloval

Zpěvník

 • sonety
  • vždy čtyři strofy
  • první a druhá strofa má čtyři verše
  • třetí a čtvrtá strofa má tři verše
 • básnícká sbírka
  • asi 100 sonetů
 • lyrika
 • věnovány Lauře

Giovanni Boccaccio

 • měl komplikované dětství
 • vystudoval práva
 • získal si oblibu u kráovského dvora
 • byl výborným vypravěčem
 • znal se s mnoha slavnými osobnostmi

Dekameron

 • deset dní
 • deset mladých lidí si po dobu deseti dnů vypráví příbehy
  • šlechtici
  • sedm dam a tři pánové
 • mladíci odjíží z Florencie aby se vyhnuli epidemii moru
 • během cesty si vypráví příběhy
 • každý den se zvolí král, který určí téma
 • jednotlivé příběhy jsou novely
  • krátký příběh
  • málo postav
  • výrazná pointa
 • tématem je zábava a uživání si života, vztahy

Niccolò Machiavelli

Vladař

 • základní dílo evropské politické literatury
 • traktát nebo politický spis
 • zabývá se vládnutím a absolutistickou monarchií
 • upřednostňuje vládu silného a racionálního
 • bylo kontroverzní
  • bylo protipapežské a proticísařské
  • oddělení naboženství od politiky
 • Machiavellismus
  • typ vlády popsaný Machiavellim
  • účel světí prostředky

Mandragora

 • komedie
 • advokát má mladou ženu, ale nemá dědice
 • advokátova žena se zalíbí jinému mladíkovi
 • mladík vymslí lest
  • žena musí vypít nápoj z mandragory
  • první, kdo se s ženou vyspí zemře
  • mladík bude tímto prvním milenecem
 • nakonec jsou všichni šťastni

Frnacie

François Villon

 • básník
 • žíl v 15. století
  • narodil se v Paříži
 • studoval teologii na Sorbonně
 • bývá označován jako první prokletý básník
 • žil pobuřujícím a bohémským životem
 • bývá spojen s mnoha skandály
 • dopustil se mnoha trestných činů
 • villonská balada
  • lyrická báseň s přesnou strukturou
  • čtyři strofy
   • první tři jsou delší
    • jsou zakončeny refréném
   • délka je různá
    • 8 - 12 veršů
   • poslední strofa obsahuje poselství
 • inspiroval se ve svém životě
 • zachycuje život na okraji společnosti
 • typická je ironie a sarkasmus a vulgarismy

Malý testament (Odkaz)

 • básnická skladba
 • loučení se světem a stesk ze života
 • velmi ironické
 • biblické a antické motivy

Velký testament (Závěť)

 • vznikl ve vězení
  • nevěděl jestli bude popraven
 • je to obraz jeho života
 • společenská kritika
 • kombinuje vznešená témata a nízké žánry

François Rabelais

Gargantua a Pantagruel

 • pětidílný román
 • rodinná historie ze života obrů
 • začíná narození Gargantui
  • zbytek je o událostech z jeho života
 • je to satyra na společnost
 • střetá se renesananční a středověké myšlení
 • pátý díl je pravděpodobně napsán jiným autorem

Španělsko

Miguel de Servantes y Saavadera

 • pocházel ze zchudlého šlechtického rodu
 • nedostalu se mu dobrého vzdělání
 • vstoupil do armády
  • v jedné bitvě přišel o ruku
  • padl do zajetí pirátů

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

 • o bojovném rytíři
 • mnoho fantastických prvků
 • Don Quijote čte mnoho řytířských příběhů
  • chce se taky stát rytířem
  • chce si získat dámu Dulcineu
 • má koně, Rosinata
 • na cestě má sluhu, Sancho Panza
 • literární typy
  • Don Quijote
   • snílek
   • člověk mimo realitu
   • člověk konající marné činy
  • Sancho Panza
   • člověk, příjamjící ideály
   • člověk, který mravně vyspívá pod někým

Lope de Vega

 • byl to voják a kněz
 • napsal asi 2000 her, přibližně 500 se dochovalo
 • komedie pláště a dýky
  • tragikomické prvky
  • měšťanské prostředí

Fuente Ovejuna

 • Ovčí pramen

Anglie

Geoffrey Chaucer

 • významný básník
 • mísí se středověké a renesanční prvky
 • žil ve 14. století
 • byl to i diplomat a filosof
 • jeho cesty do Itálie ho umělecky ovlivnili

Canterburské povídky

 • cesta poutníků k hrobu Thomase Becketta
 • rozmanité postavy
 • po cestě si vypráví příběhy
  • jsou velmi rozličné
  • různé žánry
 • v závěru měl být vybrán nejlepší vypravěč
 • dílo zůstalo nedokončeno

William Shakespeare

 • 1564-1616
 • období alžbětinského dramatu
 • narodil se ve Stratfordu nad Avonou
 • odchod do Londýna
  • různé společnosti
  • úpravy her
  • vlastní tvorba
 • The Globe Theatre
  • založeno 1598
  • byl spolumajitel
  • vyhořelo 1613
 • po dvaceti letech se vrátil do Stratfordu
 • Martin Hladký
  • nejvýznamější překladatel

1. období (do roku 1600)

Komedie
 • děje jsou spletité
 • vždy vítězí spravedlnost a láska
 • bohatý a humorný jazyk
 • výrazné ženské postavy
 • Komedie plná omylů
 • Sen noci svatojánské
 • Kupec Benátský
 • Zkrocení zlé ženy
Historické hry
 • inspirace antikou
  • Julius Caesar
  • Antonius a Kleopatra
 • královské hry
  • Richard II.
  • Richard III.
  • Jindřich IV.
  • Jindřich V.
  • JIndřich VI.

2. období (o roce 1600)

Tragédie
 • Romeo a Julie
  • milenci z verony
  • 2 rody (Kapuleti, Motekové)
  • končí smrtí obou milenců
 • Hamlet
  • o dánském kralevici

  Být či nebýt

 • Othelo
  • o benátském mouřenínovi
 • Macbeth
 • Král Lear

3. období (do roku 1616)

 • vyrovnání, harmonie
 • pohádkové náměty
 • píše sonety
  • celkem 154 sonetů
  • porušuje formu (4-4-4-2)
 • blankvers
  • typický shakespearovský verš
  • nerýmovaný pětistopý jamb