Nové žánry

Duchovní literatura

Legenda

 • příběhy ze života svatých
 • jsou vzorem správného křeťanského života
 • jsou veršované i prozaické

Legenda Aurea (Zlatá legenda)

 • sbírka středověký legend
 • seřazené podle kalendáře

Officium

 • zdramatizované výjevy Kristova života
 • spjaté s významnými svátky

O třech Mariích

 • velikonoční officium

Náboženská lyrika

 • modlitby a náboženské písně

Píseň tvorstva

 • napsal ji František z Assisi
 • modlitba oslavující Boha

Světská literatura

Hrdinský epos

 • příběh s bohatým dějem
 • hrdina vyniká statečností a je ctnostný
 • příběh je dobrodružný
 • často se vyskytují nadpřirozené jevy

Boewulf

 • hrdina bojuje s vodním netvorem
 • porazí ohnivého draka
 • podle předpovědi musí zemřít

Píseň o Rolandovi

 • součást tzv. Královského cyklu
 • zachycuje hrdinství rytíře Rolanda
 • padne v boji s pohanskými Saracény

Píseň o Cidovi

 • hrdina zvany Cid se vyznamená v boji s Maury
 • pomstí zneuctění svých dcer

Píseň o Nibelunzích

 • Nibelungové - skřítci, kteří střeží poklad
 • hlavní hrdina tento poklad získává
 • hrdina je zavražděn a jeho žena vymíšlí pomstu

Edda

 • vychází z lidové slovesnoti vikingů

Slovo o pluku Igorově

 • zobrazuje boj knížete Igora s kočovnými kmeny Polovců

Rytířský epos

 • idalizuje hrdinu jako rytíře
  • je ochotný, vlastenecký, čestný, schopen překonat překážky

Alexandreida

 • vyprávění o skutcích makedonského krále Alexandra Velikého
 • je zobrazen jako ideál vládce
 • byla přeložena do mnoha jazyků

Tristan a Isolda

 • keltská lidová pověst o lásce
 • Tristan má přivést svému strýci nevěstu Isoldu
  • oni se do sebe zamilují po vypití nápoje lásky
  • nakonec oba umírají

Óda

 • středověký kult ženy a rytíře
 • rytíř vystupuje jako ochránce a opěvuje krásu a věrnost své ženy
 • ve Francii jsou autory trubadúři

Měšťanská literatura

 • komedie
 • autoři z řad studentů
 • kritika společnosti a lidských vlastností

Cestopisy

Milion

 • Marco Polo popisuje cestu po východní Asii a Číně
 • italsý cestopis

Mandevillův cestopis

 • fiktivní spis o cestách do exotických zemí

Kronika

 • chronologické zaznamenání historických událostí