Historický kontext

 • 60 léta 19. stol. až počátek 20. stol
 • vznikají nové literární a společenské spolky
  • tvoří se nový spolkový život
  • vznikají spolky jako Hlahol, Sokol
 • cenzura v Čechách je uvolněnější
 • rozvijí se odborná literatura
  • píší se encyklopedie a slovníky
 • po vzniku Rakousko-Uherska se začínají objevovat myšlenky samostatnosti a rovnoprávnosti
  • dochází k velkému ekonomickému rozvoji
 • české země funguje pod absolutistickým řízením
 • neexistuje funkční ústava
 • nejvýznamnější politické strany jsou Staročeši a Mladočeši
 • vyskytují se mnohé spory
  • často mezi různými literárními skupinami
  • významný je spor o rukopisy, nebo spor mezi lumírovci a ruchovci
 • píše se ve stylu realismu
  • později se dostávají do literatury i zahraniční styly
 • vznikají nová divadla
  • tím hlavním je Národní divadlo, před ním ještě Prozatimní divadlo

Májovci

 • literární skupina vzniklá v roce 1858
 • byla to skupina autorů, kteří vydávali almanachy, které nesly název Máj
  • vycházely v květnu
 • hlavním redaktorem byl pan Barák, ale hlavními zaštiťovateli byli Jan Neruda a Vítězslav Hálek
 • mezi další autory patří Karolina Světlá nebo Rudolf Mayer
 • prosazují realistické zobrazení světa a literaturu na mezinárodní úrovni
 • zveřejňovali kvalitní zahraniční díla a jejich české překlady
  • často se jednalo o velmi originální romantická díla

Vítězslav Hálek

 • 1835 - 1874
 • pocházel z Mělnicka, studoval filosofii v Praze
 • původně se chtěl stát knězem, ale nakonec se stal soukromým učitelem
 • byl šťastně ženatý
 • zemřel na komplikace spojené se zápalem plic
 • byla to velká a uznávaná osobnost
 • v básních je hodně optimistický
  • některé z nich byly zhudebněny Bedřichem Smetanou
 • byl novinářem
  • psal v Národních listech
  • původně pracoval i v Květech a v časopise Lumír

Dílo

Lyrická poezie

 • Večerní písně
  • často milostné basně nebo básně inspirované šťastnou láskou
 • V přírodě
  • básně inspirované přírodou
  • jsou to primárně lyrické texty

Epická poezie

 • venkovské prostředí
 • vyskytuje se zde prvky realismu a nerovnosti
 • některá byla vydána až po jeho smrti
 • Pohádky z naší vesnice
  • byli vydány posmrtně
  • postavy mají propracovaný charakter

Próza

 • hlavním tématem je venkov
 • jsou docela realistické
 • vyskytují se zde myšlenky nerovnosti, generační vztahy
 • píše primárně povídky
 • Na statku v chaloupce
  • zachycuje nerovnost
 • Na vejminku
  • zachycuje generační nerovnost
 • Poldík rumař
  • povídka o dobrém člověku
  • dívka, do které je zamilovaný dá přednost jinému
 • Muzikantská liduška

Jan Neruda

 • 1834 - 1891
 • byl velmi výrazným představitel realismu a žurnalistiky
 • pocházel z chudé rodiny
 • prakticky celý život trávil v Praze
  • pocházel z Malé Strany
 • vysokou školu nedokončil
 • působil v Národních listech, kde psal fejetony
  • nejznámějším je Kam s ním?
  • líčí se v něm jeho trable s prodejem slamníku
 • v próze se velmi soustředí na detaily a maličkosti
  • drobnokresba
  • často se v jeho práci nevyskytuje velké množství postav, jsou ale velmi detailně popsány

Dílo

Povídky

 • Povídky malostranské
  • odehrávají se na malé straně v Praze ve 40. letech 19. století
  • vzpomíná na dětství
  • na Malé Straně se všichni znají
  • v každé povídce je popisována jedna postava a něco pro ni charakteristického
  • v některých povídkách je kladen větší důra z na psychologii postav
  • názvy povídek často vystihují vlastnosti postav, konkrétní událost nebo prostředí

Poezie

 • jazyk je velmi pravidelný, obvykle trochej
 • jsou velmi jasné bez mnohých obrazných vyjádření
 • typické jsou ironie, nadsázka a vtip
 • jsou obvykle lyricko-epické
 • napsal celkem 6 básnických sbírek
 • Hřbitovní kvítí
  • ironické básně
  • sklidila nedobrou kritiku
  • po vydání se odmlčel na 14 let od básní
 • Knihy veršů
  • vychází v 50. - 60. letech
  • má tři části
  1. Kniha veršů výpravných
   • lyrickoepické
   • nejznámější je Dědova mísa
  2. Kniha veršů lyrických
   • jsou věnované jeho lásce a matce
   • nejznámější je báseň Vším sem bol rád
  3. Kniha veršů časových a příležitostných
   • jsou aktuální a ironické
   • mluví o soudobé politice
 • Písně kosmické
  • hovoří o vesmíru a jeho významu a o naději, že ho jednou lidé dobudou
  • pozitivně hledí na objevy lidstva
  • jsou žíravě ironické
  • básně: Jak lvové bijem o mříže, Seděli žáby v kaluži
 • Balady a romance
  • lyrickoepické
  • zahrává si v nich s žánrovými pojmy
  • jsou nejpřitažlivější
  • básně: Romance o Karlu IV., Romance helgolomská
 • Prosté motivy
  • intimní lyrika
   • soustředí se na prožitek
  • jsou o osamělosti
  • má čtyři oddíly podle ročních období
 • Zpěvy páteční
  • 10 básní
  • vzpomínají na Nerudu
  • jsou vlastenecké, patetické a oslavné

Karolína Světlá

 • 1830 - 1899
 • pocházela z pražské bohaté rodiny
 • její jméno je pseudonym
  • příjmení je podle vesnice, ze které pocházel její manžel
  • práve jméno je Johana Rotová
 • byla to spisovatelka a novinářka
 • její přítelkyní byla Božena Němcová
 • dopisoovala si s Janem Neurdou
  • měla s ním platonický vztah
  • manžel jí na to přišel
 • po smrti jejího dítěte odešla do Světlé a zde psala
  • dílům, které vznikly zde se říká ještědské romány
   • jsou to její nejvýznamnější díla
 • psala venkovské romány a povídky z pražského prostředí
 • prosazovala vzdělávání žen
 • často psala o ženských hrdinkách
  • byly to silné osobnosti
  • za své činy nesly následky
  • vymezují se představám
 • přikrášluje hrdiny

Dílo

 • Vesnický román
  • dojde k porušení dohodnutého manželství
  • zobrazuje milostný trojúhelník
 • Kartůrčice
  • pražský chlapec se zamiluje do vesnické dívky
  • stydí se za ni a zavrhne ji
  • žení se potom s dívkoou z města, i když ji nemiluje
 • Kříž u potoka
  • tajemno
  • rod je prokletý
   • žádné manželství nedopadne dobře
  • Eva se provdá za Štěpána
  • Štěpán propadá alkoholismu a bije svou manželku
  • v nějtěžších chvílích se Eva chodí modlit ke křížku u potoka
  • Ambrož, bratr Štěpána nabídne Evě útěk, ona to ale odmítně, ačkoliv ho má ráda
  • Eva zůstane se Štěpánem a nakonec se jejich situace zlepší

Jakub Arbes

 • 1840 - 1914
 • byl to Nerudův kolega
 • měl finanční problémy a jakožto vlastenec byl na 13 měsíců odsouzen do vězení
 • měl technické vzdělání, což se odráží i v jeho dílech
 • vytvořil nový žánr - romaneto
  • je to v podstatě krátký román
  • vždy je v něm nějaká tajemná událost, která je později logicky vysvětlena

Dílo

 • Svatý Xaverius
  • romaneto
  • ten, kdo rozluští tajemství, najde poklad
  • hlavní hrdina se nechá zavřít aby mohl zkoumat obraz svatého Xaviera k nalezení pookladu
  • zjistí, že není sám, ale spolu s Xaveriem
  • při bouřce se rozdělí
  • po letech se opět setkají ve vězení
 • Newtonův mozek
  • je o stroji času
  • kritizuje všechny války
  • vyskytují se zde sci-fi prvky
 • Ukřižovaná
  • romaneto

Ruchovci

 • od roku 1868 vydávali almanach Ruch
  • vydán k příležitosti položení základního kamene
 • literatura v almanachu byla silně vlastenecká
 • říkalo se jim škola národní
  • literatura má podporovat vlastenectví a Slovany
  • často se objevuje venkov a folklór
  • slouží národu
 • probíhaly velké konflikty mezi ruchovci a lumírovci
  • přes časopisy probíhaly různé hádky
  • spory eskalovali i v útoky
  • největší konflikt byl mezi Vrchlickým a Krásnohorksou

Eliška Krásnohorská

 • její jméno je pseudonym
 • její přítelkyně byla Kralína
 • byla vzdělaná v literatuře
  • zajímala se o ni od dětství
 • je spoluzakladatelkou prvního dívčího gynázia - Minerva
 • psala poezii a libreta pro opery Bedřicha Smetany

Dílo

 • Čertova stěna
 • Hubička
 • Tajemství

Svatopluk Čech

 • byl to básník, prozaik a novinář
 • jeho náměty byli česká historie a venkov

Dílo

 • Adamité
  • epos
  • vypráví o Janu Žižkovi a potlačení Adamitů
  • dává důraz na sílu národa
 • Husita na Baltu

Politická lyrika

 • Slavie
 • Evropa
 • Písně otroka
  • alegorická skladba o povzbuzení utlačovaného národa
 • Ve stínu lípy
  • cyklus vlasteneckých básní
  • venkovské prostředí
  • sousedé si vypráví přiběhy

Satirické romány

 • Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
 • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. stoltí
 • výsměch měšťanům
 • pan Brouček je ctihodný Pražan
 • chodí do hospody Vikárka
 • jednou upadne do poblouznění a má pocit, že je na měsíci a v 15. století

Josef Václav Sládek

 • byl to novinář, básník a překladatel
 • strávil 2 roky v USA
  • získal zde inspiraci pro tvorbu
 • překládal z angličtiny díla Williama Shakespeara

Dílo

Lyrika

 • je vlastenecká a milostná
 • vzpomíná na zemřelou manželku
 • inspiruje se svými cestami
 • Jiskry na moři
 • Světlou stopou

Epika

 • inspiruje se venkovem a selstvím
 • Selské písně
 • České znělky
 • psal také literaturu pro děti zábavným a živým jazykem
  • Zlatý máj
  • Seřivančí písně

Lumírovci

 • vydávali časopic Lumír
 • říkalo se jim škola světová
  • překládali zahraniční literaturu
  • snažili se povznést českou literaturu na úroveň světové
  • literatura podle nich nemá služit jen národu
  • umění podle nich nemá sloužit ke vzdělávání
  • objevují se zde humanistické myšlenky
 • experimentovali s novými žánry
  • inspirovaly se v zahraničí

Julius Zeyer

 • česko-německo-židovsko-francouzský původ
 • byl ovlivněn čekou chůvou
 • je představitelem novoromantismu
 • byl inspirován mytologií
 • dával důraz na citovost a osamělost
 • psal hlavně epická díla
 • obnovené obrazy
  • jsou to příběhy z mytologie různých národů
  • snaží se o oživení starých orientálních příběhů
 • neměl rád spory mezi lumírovci a ruchovci

Dílo

 • Tři legendy o krucifixu
  • slovanské legendy v křesťanském prostředí
 • Dům u Tonoucí hvězdy
 • Román o větrném přátelství
 • Radúz a Mahulena
  • pohádková hra
  • byla zpracována jako balet Josefem Sukem

Jaroslav Vrchlický

 • básník, filolog
 • překládal z románských jazyků
 • měl dobrý vztah se Sofií Podlipskou
  • byla to sestra Karolíny Světlé
  • nakonec se oženil s její dcerou
   • ta ho podvedla
   • dvě děti, které spolu vychovávaly nebyli jeho
   • poté, co se to dozvěděl, žili odděleně
   • nakonec všechny děti zaopatřil
 • měl mnoho obdivovatelů a napodobitelů, ale také kritiků
  • novou generací byl zcela zamítnut

Dílo

Lyrika

 • zpočátku byla šťastná a milostná
  • Čarovná zahrada
  • Sny o štěstí
 • později vlastenecká a pesimistická
  • Okna v bouři
   • nejznámější báseň Za trochou lásky

Epika

 • inspirace Victorem Hugem
 • snaha pojmout dějiné události
 • Zlomky epopeje
  • básnický cyklus
  • Duch a svět
  • Selské balady

Drama

 • Noc na Karlštejně
  • komedie