• funkce:
  • informativní
  • přesvědčovací
  • estetická
 • autor je jeden, ale text je určen širší veřejnosti
 • sděluje se skrz síť hromadných sdělovacích prostředků
  • noviny, časopisy, televize
 • zpravodajské sdělení
  • je zcela objektivní
  • neobsahuje názor autora
 • publicistické sdělení
  • je ne zcela objektivní
  • subjektivní názor autora je součástí, ale musí být oargumentován

Struktura

Zpravodajská sdělení

 • mají přesně danou kompozici
  • je ve většině případech retrospektivní
 • na začátku jsou obecná fakta a později v textu se zachází do podrobností
  • začátek je tedy nejdůležitější
 • zpravodajské texty většinou obsahují i citace nebo zdroje
 • text je většionou opatřen titulkem

Publicistická sdělení

 • mají většinou volnější kompozici
 • obsahuje argumentaci subjektivního pohledu a citace a zdroje
 • sdělení se obvkykle zakončuje nějakou výraznou pointou
 • obvykle obsahují titulek
  • jeho úkolem je primárně přilíkat
 • text může být rozdělen do více sekcí, každá může mít svůj vlastní titulek
 • typické josu mezititulky

Jazyk

 • je většinou spisovný, ale zajímavý
  • místy se mohou vyskytnout slova nespisovná, zabarvená, archaická nebo knižní
  • aktualizace výrazu
   • jsou to nezvyklá slovní spojení
   • mohou být obrazné
   • může to být překroucené rčení