• jedná se o vyprávění nějakého proběhlého děje
 • objevuje se v umělecké literatuře
 • důležitá je originalita
 • je v minulém čase
  • prézenc historický
   • slouží k oživení textu
   • z minulého času se přejde do přítomného
  • postupujeme chronologicky nebo retrospektivně

Části

Expozice

 • uvedení
 • základní seznámení s postavami
 • základní opis prostředí

Zápletka (kolize)

 • dějová komplikace
 • čtenář dokáže predikovat směr v příběhu

Vyvrcholení (krize)

 • je to část, ke které děj spěje

Peripetie

 • nečekané zvraty
 • komplikace na řešení zápletky
 • mohou být i před vyvrcholením

Rozuzlení (klimax)

 • vyřešení situace
 • někdy bývá zvláštní nebo otevřené

Jazyk

 • musí být živý
 • je nutná bohatá slovní zásoba
 • důraz se klade na slovesa
  • používají se dějová slovesa
   • chodit X loudat se, běžet, pospíchat, procházet se,…
 • konkretizujeme
  • Pták zpívá na stromě. X Slavík trilkoval na jabloni.
 • působíme na smysly
  • hlavně v pomalejších pasážích
   • retardace děje
  • používá se v popisných pasážích
 • při akceleraci děje používáme přímou řeč, zvolání a kratší věty
 • er-forma
  • vypravěč se neúčastní děje
  • je vševidoucí
 • ich-forma
  • vypravěčem je jedna z postav
  • není vševidoucí
 • autor $\neq$ vypravěč
 • přímá řeč
  • je to řeč postav
  • říkají ji nahlas
  • neznačenou přímou řeč
   • je to přímá řeč bez uvozovek
   • nejčastěji vyjadřuje myšlenky postav
  • polopřímá řeč
   • je to přímá řeč osoby, které je ale převyrpávěná vypravěčem
   • z kontextu je zřejmé, že hovoří postava o sobě
   • formálně je ve 3. osobě
  • nepřímá řeč
   • vypravěč parafrázuje přímou řeč nějaké z postav
   • nepoužívá přesná slova
   • užívá se vedlejších vět
 • obsahová soudružnost
  • používáme slova, která náleží do stejného významového okruhu
   • malíř, štětec, kresba, obraz
  • dodržujeme tématickou posloupnost
   • téma
    • je to jádro výpovědi
   • réma
    • je to východisko výpovědi
   • réma je někdy tématem dalších vět
    • Jiří šel do restaurace. Tam se najedl.
    • Král měl tři syny. První byl chytrý, druhého považovali za statečného a třetí byl o něco pomalejší.
 • formální soudružnost
  • používáme slova a slovní spojení označující stejnou skutečnost
   • podstatná jména nahrazujeme synonymy nebo zájmeny a použitá předložek a spojek
   • Iva si nevypnula mobil a pak si s ním hrála pod lavicí.
  • dodržujeme mluvnické kategorie
  • používáme různé syntaktické prostředky
   • mimo jiné elipsu, shoda ze jména při vynechaném podmětu nebo souřadící spojky