Definice peněz

Univerzální komodita pro směnu za statky či služby

 • forma:
  • papír
  • kov
  • skoropeníze
  • plastové peníze
  • bezhotovostní platby
 • Vývoj: naturální směna -> zbožní peníze -> drahé kovy -> bankovky -> bezhotovostní peníze

Banka

Banka je obchodní firma, která svým vlastníkům generuje zisk

 • úlohou banky je shromažďování a půjčování prostředků
 • banky vznikají v období renesance a fungují částečně jako úschovny zlata

Bankovní systém

Česká národní banka

 • její existenci definuje ústava
 • centrální banka České republiky řízena státem
 • nezávislá na politické moci
  • guvernér je jmenován prezident
 • Funkce
  1. stabilita měny
  2. emisní funkce
  3. kontrolní funkce
  4. měnová politika

Obchodní banky

 • právnické osoby, akciové společnosti
 • Funkce
  1. depozitní (vklady)
  2. úvěrová (půjčky)
  3. zprostředkování plateb
 • založení, fungování a zrušení obchodních banek spravuje ČNB
 • Zásady
  1. Likvidita
  2. Ziskovovst
  3. Jistota
 • mezi bankovní aktiva patří hotovost, vklady v jiných bankách, poskytnuté úvěry, nemovitosti
 • mezi bankovní pasiva patří cizí kapitál, rezervní fondy, vyplacené úroky

Pordukty bankovního trhu

Osobní účet

 • základní účet pro kohokoliv
 • účelem není ukladání peněz, ale provádění platebního styku
 • vysoce likvidní, není pro banku stabilním zdrojem příjmů
 • velmi nízké úrokové sazby
 • debetní způsob užití
 • speciální pro živnostníky a firmy
 • podobné jako osobní účet, často s vyššími poplatky
 • přehlednější evidence
 • poplatky jsou daňově uznatelným výdajem
 • účty může kontrolovat finanční úřad

Transparentní účet

 • pro fyzické, ale zejména právnické osoby
 • veškeré pohyby na účtu jsou veřejné
 • často je využíván politky při volebních kampaních

Úvěrové účty

 • účty zřízené za účelem půjčky
 • různé úrokové sazby
 • typy úvěrů:

Kontokorentní úvěr

 • poskytuje se k osobnímu účtu
 • možnost čerpání do stanovené částky
 • vysoká úroková sazba
 • možnost čerpat i debetní kartou
 • spláceno všemi prostředky přícházejícími na osobní účet

Osobní a podnikatelské půjčky

 • bez nebo s ručením (při vyšší částce)
 • vedeno na smostaném úvěrovém účtu
 • pevně stanovené pravidelné splátky, doba splatnosti a úroková sazba
 • většinou velmi rychlé vyřízení
 • RPSN - roční procentní sazba nákladů
  • zahrnuje roční úrokovou sazbu a všechny poplatky spojené s úvěrem

Kreditní karty

 • vydává se k samostatnému úvěrovému účtu
 • čerpání do výše dohodnutého limitu
 • platby jsou prováděny stejně jako u debetní karty
 • často bezúročné období
  • po jeho překročení je úrok relativně velmi vysoký

Americká hypotéka

 • samostatný úvěrový účet
 • čerpání do výše dohodnutého limitu
 • na rizdíl od klasické hypotéky nemá účelový charakter
 • uvěr je zajištěn zástavou nemovitosti
 • maximální výše obvykle do 70% ceny ručené nemovitosti
 • má vyšší úroky než klasická hypotéka, ale nižší než spotřebitelské úvery
  • doba splácení se pohybuje mezi 3 a 20 lety

Účelové bankovní pújčky

 • uzavírány na konkrétní potřebu klienta
 • lze posoudit oprávněnost částky, snadnější odhad schopnosti splácet
 • hypotéka
  • relativně nízká úroková sazba
  • poskytuje se na koupi nemovitosti, rekonstrukci
  • zajištěn zástavním právem k nemovitosti
  • sjednávána i do výše 100% ceny
  • dlouhá doba splácení

Spořící účet

 • účelem je ukládání peněz
 • omezená dispozice peněz má za následek vyšší úrok (zhodnocení)
  • likvidita je ale i tak velmi vysoká
  • nevydává se debetní karta
 • peníze na účtu jsou pro banku použitelné

Termínovaný vklad

 • obyčejný jednorázový vklad na účet
 • určitý čas uložení
 • s penězi nelze disponovat
  • pouze pod pokutou
 • velmi nízká likvidita

Vkladní knížka

 • účelem je ukládání peněz
 • dnes se nepoužívá
 • vydává se na jméno
 • nízká likvidita
 • mohou mít výpovědní lhůtu

Stavební spoření

 • účelový druh spoření
  • dlouhodobé ukládání peněz u specializované banky
   • Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna ČS, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna
 • v průběhu spoření je možné čerpat státní podpory
 • nárok na úvěr ze stavebního spoření
  • spojuje dohromady spoření a účelový úvěr
 • uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech
 • fixace na 6 let
 • státní podpora maximálně 10% z 20 000 Kč
 • postupně klesá jeho popularita
 • účastníkem savebního spoření může být fyzická osoba nebo také právnická osoba
  • právnická osoba nemá nárok na státní podporu