• legislativu podnikání zajišťuje obchodní zákoník, občanský zákoník a živnostenský zákon
 • podnikat může jakákoliv právnická či fyziucká osoba
 • živnost je zapsaná v živnostenském rejstříku
 • obchodní společnost je zapsaná v obchodním restříku

Podnikatelský záměr

 • každý podnik musí mít určeno, v čem bude podnikat
 • pro stanovení dobrého podnikatelskému záměru je třeba prozkoumat tržní situaci, naplánovat realizaci podnikání, stanovit rozpočet a posoudit reálnost
 • po přípravě podnikatelského záměru může dojít k založení podniku

Právní formy podnikání

Živnost

 • proces získání živnosti:
  1. žádost o živnostenské oprávnění fyzické osoby
  2. zápis do živnostenského rejstříku
  3. registrace k daním a pojištění
 • podmínky pro záskání živnosti:
  1. zletilost, právní způsobylost
  2. bezúhonnost
  3. u konkrétních živností potom také vzdělání, praxe a poelehlivost
 • volné živnosti nevyžadují speciální vzdělání
 • řemeslné a vázané živnosti vyžadují vzdělání nebo praxi
 • koncesované živnosti jsou vedeny pouze na určité období a musí se obnovovat

Obchodní společnosti

 • proces vzniku obchodních živností:
  1. založení (společenská smlouva, notářský zápis)
  2. zápis do obchodního rejstříku
 • znaky obchodních společností:
  1. ručení
  2. vklad
  3. řízení
  4. rozdělování zisku
 • Veřejná obchodní společnost (v.o.s)
  • ručení osobním majetkem
  • není předepsán minimální vklad
  • společnost je řízena společnou dohodou
  • dělení zisku rovným dílem
 • Komanditní společnost
  • zakloženo komplementáři a komandisté
  • komplementáři ručí majetkem a komandisté pouze navyšují majetekm společnosti
  • komandisté vkládají minimálně 5 000 Kč
  • společnost řídí pouze komplementáři
  • zisk se dělí mezi komplementáře a společnost
 • Společnost s ručeným omezeným (s.r.o.)
  • ručení do výše vkladu
  • maximálně 50 společníků (minimálně 1)
  • minimální vklad činí 1 Kč
  • společnost zastupuje jednatel a valná hromada (společníků)
  • zisk dle výše vkladu
 • Akciová společnosti (a.s.)
  • větší množství kapitálu
  • akciová společnost ručí jako celek, akcionáři přichází o akcie
  • vklad minimálně 20 000 000 Kč
  • akcionáři tvoří valnou hromadu, společnost řídí představenstvo a dozorčí rady
  • zisk se dělí dle dividend

Neziskové organizace

 • jejich cílem je zlepšení životní úrovně
 • státní neziskové organizace:
  • Organizační složky
   • řízení společnosti, věda, pořádek, obrana
   • nejsou právnickými osobami
   • ministerstva, finanční úřady, městská policie
  • Příspěvková organizace
   • vzdělávání, kultura, zdravotnictví
   • zdroje z rozpočtu a výdělky si mohou ponechat
 • nestátní neziskové organizace:
  • nemají nárok na peníze ze státního rozpočtu
  • Nadace
   • obecně prospěšný činnost
   • dětské domovy, katastrofy, operace
  • Obecně prospěšná společnost
   • vzdělávání, kultura, památky
  • Sdružení
   • dobrovolná spojení občanů
   • společné zájmy