Definice ekonomie

Ekonomie je věda o tom, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají

Ekonomie je věda o tom, jak se lidé rozhodují v pomínkách vzácnosti a jaké činnosti vykonávají k jejímu překonáni

Ekonomika jsou konkrétní reálné procesy související s výrobou a spotřebou

Ekonomie je věda o ekonomice

Vznik ekonomie

 • jako věda vzniká až v 19. soletí v USA
 • je to interdisciplinární společenská věda

Vznik ekonomického myšlení

 • lidé pravdepodobně přemýšleli ekonomicky odjakživa
 • první propracované ekonomické systémy pochází ze starozákonních židovských států
 • mezi hlavní důvodu vzniku ekonomického myšlení:
  • dělba práce
  • přisvojování majetku
  • nutnost správy obcí a měst
  • otroci jako majetek společnosti

Dělní ekonomie

 • pozitivní ekonomie popisuje ekonomiku
 • normativní ekonomie se zabývá hodnotami a ideály
 • mikroekonomie studuje ekonomické vztahy na nižší úrovni (domácnosti)
 • makroekonomie studuje ekonomické vztahy na vyšší úrovni (firma, kraj, stát, evropská unie, svět)

Základní ekonomické subjekty

 • základní ekonomické subjekty jsou firmy, domácnosti a stát

Vybrané ekonomické teorie

Merkantilismus

 • vzniká ve 14. století v Itálií
  • porbíhá společenská renesance
 • jako bohatství vnímá zlato a drahé kovy
 • zásadní je export, nikoliv import
  • vnitřní trh je proto málo diverzní
  • import je možný pouze pokud vygeneruje vyšší zisk
 • hodnota zlata ve vnitřním trhu postupně klesá - inflace

Fyziokratická škola

 • rozvijí se na přelomu 17. a 18. století ve Francii
 • jako bohatství vnímá půdu a vysokou zemědělskou produkci
 • ve Francii měla za následek ekonomickou zaostalost a vyústila až v revoluci

Klasická politická ekonomie

 • rozvijí se na přelomu 18. a 19. století v Anglii
 • jako bohatství vnímá průmyslovou výrobu
 • objevují se základní myšlenky moderní ekonomie
  • neviditelná ruka trhu (A. Smith)
   • ekonomika se řídí sama a nikdo do ní nezasahuje
   • vyjadřuje vztah poptávky a nabídky
  • ekonomický egoismus (A. Smith)
   • ekonomika prosperuje z osobních zájmů jejich účastníků
  • nárust nerovnosti (D. Riccardo)
   • soukromé vlastnictví a zvětšování bohatství má za následek vznik a růst ekonomické nerovnosti
   • jakmile existuje bohatství, jeho rozdělení bude nerovnoměrné
  • železný zákon mzdový (T. Malthuse)
   • populace roste geometricky zatímco zdroje se zvětšují jen aritemticky a zvyšování populace tudíž povede ke globální chudobě

Marxistická ekonomie

 • vzniká v 19. století
 • je založená na plánované ekonomice
  • stát obvykle plánuje ekonomický rozvoj pro nějaké období
   • příkladem jsou komunistické pětiletky
 • vtah k výrobním prostředkům je ekonomická základna společnosti
  • ekonomické prostředky je třeba rozdělit spravedlivě
 • spojuje ekonomii, politiku a filosofii
 • jako zdroj bohatství vnímá kapitál
  • je to prostředek pro generování dalšího kapitálu, peněz

Neoklasická ekonomie

 • vzniká na konci 19. století a začátku 20. století
 • mikroekonomie je silně spojena s psychologií
 • ekonomii popisuje jako exaktní vědu
 • monetarismus (Friedman)
 • kritizuje komunistickou ekonomiku
 • základem musí být svobodný trh, jinak se ekonomika nerozvíjí

J. M. Keynes

 • kritizuje klasickou ekonomii
 • zavádí ekonomické cykly
  • myšlenka je spojena s hospodářskou
 • stát zasahuje do ekonomiky a tím třeba snižuje nezaměstnanost nebo ovlivňuje cenu měny oproti ostatním nebo reguluje inflaci