Současné dělení světa

 • na světě lze dělat linie, které dělí svět ekonomicky
  • hlavní dělení je sever a jih
   • severní státy jsou ekonomicky vyspělejší, prosperujícíc a bohatější
   • jižní státy jsou ekonomicky málo vyspělé, rozvíjející se a chudší
   • výjimkou je Austrálie
  • druhé hlaní dělení je východ a západ
   • západní civilizace jsou v zásadě demokratické a vyspělé
   • východní civilizace jsou v zásadě autoritářské a rozvojové
   • často se posoouvá

Země 1. světa

 • jsou to země asociované se západním myšlením a hlavně se Spojenými státy
 • jsou ekonomicky velmi vyspělé
 • jejich systémy jsou demokratické

Země 2. světa

 • jsou to země asociované s východním myšlením a hlavně s Ruskem
 • jsou ekonomicky méně vyspělé
 • jejich systémy jsou autoritářské

Země 3. světa

 • jsou to země, které nejsou asociované ani se Spojenými státy, ani s Ruskem
 • jsou ekonomicky nevyspělé
  • hovoříme o obecné chudobě
  • životní úroveň je velmi nízká
 • politicky jsou nestabilní, anarchistické a nejasné
  • podléhají často revolucím, převratům a občanským válkám
 • ekologicky jsou zdevastované
 • populace je obrovská a stále roste
 • zdravotnictví je nedostupné nebo velmi nekvalitní
 • lidé jsou často negramotní a zcela nevzdělaní, zároveň také digitálně negramotní
 • častým problémem je také migrace