Subor právních norem upravujících manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy mei příbuznými a vztahy při náhradní rodinné péči

 • účelem je ochrana manželství, rodiny, mateřství a zájmu dětí
 • je to hybrdiní právní odvětví
 • pramenem je Zákon o rodině

Manželství

Trvalé životní společenství muže a ženy uzavřené zákonným zpsůobem

 • zákonný způsob uzavření manželství je civilní a církevní
 • manželství vylučuje:
  1. bigamie
  2. příbuzenství
  3. věk
   • manželství může být uzavřeno i s nezletilým, ale pouze ve velmi konkrétnch případech
  4. psychologický stav