Politologie je věda o politice

Politika je umění řídit státa a starat se o věci veřejné

Předmět politologie

 1. politika
 2. fungování státu
 3. politické systémy
 4. politické ideologie
 5. mocenské a vládní instituce
 6. moc a autorita
 7. vztahy mezi státy
 8. politické chování lidí

Dělení politologie

 1. Pozitivní (deskriptivní) politologie
  • popisuje realitu a status quo
 2. Normativní politologie
  • popisuje ideální stav
  • soudí na základě hodnot
 3. Predikativní (prognostická) politologie
  • popisuje realitu a předpovídá její vývoj v budoucnosti

Politologické disciplíny

 • politické teorie
  • politická filosofie, politické ideologie, dějiny politologie
 • politické instituce
  • teorie státu, ústava, státní správa
 • politické systémy
  • míra demokracie, totalita
 • politická sociologie
  • teorie moci, politické strany
 • politická ekonomie
  • makroekonomie, dějiny ekonomických teorií
 • meznárodní vztahy
  • mezinárodní právo, lidská práva, suverenita

Metody politologie

 1. popis
  • politické struktury
  • organizace
  • procesy
  • události
 2. historická metoda
  • historický vývoj společnosti
 3. srovnávání
  • podobnosti a rozdíly společností
 4. empirický výzkum
 5. matematické metody a statistika
 6. experiment