Sociologie je věda o člověku ve společnosti.

 • společnost je suma jedinců, vtahů mezi nimi, supin, institucí a jednání
  • společnost má minimálně 3 osoby
 • na člověka nahlíží jako na člena společnosti

Předmět sociologie

 • struktura společnosti
  • sociální vrstvy, přechod mezi nimi, zařazení
 • sociální skupiny
  • rodina, pracovníci, spolužáci, dav
 • sociální jevy
  • monogamie, móda
 • sociální jednání
  • ovlivňování společnosti na základě jednání

Metody zkoumání

 • jsou podobné jako v psychologii
 • experimenty v sociologii josu často kontroverzní nebo eticky pochybné, často se dnes využívá počítačových modelů

Tradiční a moderní společnost

 • tradiční společnost
  • je malá
  • dělba práce je nevelká
  • vztahy jsou intimní
  • rodina je rozšířená
  • nejdůlěžitější skupinou je rodina
  • solidarita je vynucená
 • moderní společnost
  • je velká
  • dělba práce je velká
  • vztahy jsou anonymní
  • rodina je pouze atomární
  • nejdůležitější skupinou je stát
  • solidarita je organická

Vznik sociologie

 • vzniká v polovině 19. století
  • důvodem je situace po Francouzské revoluci
 • August Comte
  • je považován za zakladatele sociologie
  • společnost byla po revoluci rozbitá
  • naznal, že je potřeba vytvořit soubor pravidel a obvyklostí pro společnost
   • předtím to byla naboženství a náboženské knihy
  • snažil se racionálním způsobem popsat společnost
  • poprvé přišel s ideou sociální fyziky
   • domníval se, že lze popsat společnost exaktně
  • pozitivismus
   • je to přesvědčení o tom, že lze vše popsat vědou