• sociální skupina je tvořena alespoň třemi členy
  • lze tak studovat nejen vztah mezi těmito členy, ale také vztahy členů ke vztahům mezi jinými členy

Sociální kategorie

 • sociální kategorie je skupina osob s minimálně jedním společným znakem

Klasifikace sociálních skupin

 • dle důležitosti - primární a sekudnární
 • dle velikosti - malá a velká
 • dle vzniku pravidel - formální a neformální
 • dle členství - vlastní, nevlastní a referenční
  • vlastní skupina je taková skupina, do které nepatřím
  • nevlastní skupina je taková skupina, do které nepatřím
  • referenční skupina je takévá skupina, do které chci patřit

Sociální agregát

 • sociální agregát je sociální kategorie, jejímž společným znakem je místo a čas
 • zvláštním druhem agregátu je dav
  • psychologií davu se zabýval Gustav Le Bon
  • devy mohou být:
   • sociálně strukturované - dav na demonstraci
   • náhodné - vznikají prostou náhodou
   • nezákonné

Sociální struktura

 • sociální struktura je dělení společnosti na rovnocenné celky
 • horizontální dělení
 • dělení může být na základě pohlaví, rasy, národů, tříd ve škole, etc.

Sociální stratifikace

 • sociální stratifikace je dělení společnosti na nerovnocené sociální vrstvy (stavy, kasty, třídy)
 • vertikální dělení
 • základními vrstvami jsou vyšší, střední a nižší
  • vyšší vyšší vrstva zahrnuje nejúspěšnější lidi na světě
   • jsou to primárně lidé na vysokých politických pozicicích, vlastníci firem a celebrity
  • nižší nižší vrstva zahrnuje ty nejchudší v nižší vrstvě
  • marginálové jsou absolutně nejchudší a nejmenší skupina obyvatel
   • zahrnuje primárně bezdomovce
 • Stratifikační modely
  • demokratický model
  • hierarchický model
  • kastovní společnost
  • nivelizovaná společnost

Sociální status

 • sociální status je postavení člověka ve společnosti
 • sociální status ovlivňuje zejména majetek, ale také zaměstnání nebo generační ukazetele statutu

Sociální role

 • sociální role je očekávané chování, které se odvijí od sociálního statutu
 • vyšší status způsobuje větší očekávání
 • jeden člověk může zastávat i více rolí
 • Typy rolí
  • slučitelné a vylučující se
  • trvalé a krátkodobé
  • priární a získané

Konflikty rolí

 • intratole konflikt je konflikt v roli
 • interrole konflit je konflikt mezi rolemi člověka
 • intra-sdělovatel konflikt je konflikt ve sdělovatli
 • já-role konflikt je konflikt mezi vlastními potřebami a očekávanými schopnostmi