• je to rozvíjející větný člen
  • pojmenovává tutéž zkušenost jinými slovy jako větnný člen, ke kterému je volně připojen
  • základem je podstatné jméno
  • je z obou stran oddělen čárkami
  • př.: Antonín Dvořák, světově proslulý skladatel, žil i v USA.